Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(25.05.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ) : Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław.
(20.05.2016)
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.
(18.05.2016)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. świadczenia usług opiekuńczych oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
(17.05.2016)
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
(05.05.2016)
Przypominamy, że w maju przypadają terminy płatności następujących zobowiązań podatkowych:
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31