Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

O G ŁO S Z E N I E

Wynik otwartego konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 404/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02. 12. 2013 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do specjalistycznych placówek wychowawczych w Jarosławiu w 2014 roku" powierza się organizacji pozarządowej :

„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -  Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37 - 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 165.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Burmistrz Miasta

Jarosławia

wprowadził: Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(23.12.2013 | aktualizacja 24.12.2013 12:15)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31