Ogłoszenia i komunikaty

(20.04.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016 roku
(15.04.2016)
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
(15.04.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
(15.04.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs otwarty na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. S. Konarskiego w Jarosławiu
(15.04.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs otwarty na dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 im. M. Montessori
(01.04.2016)
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65