Strona główna » Na bieżąco » Zapowiedzi
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zapowiedzi

JOKiS: Młodsza Paka 2020

Młodsza Paka - IV Przegląd Kabaretów Młodzieżowych – zgłoszenia uczestników do 15 maja br.

I. Organizatorzy: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA" w Krakowie.


II. Cele przeglądu
1. Rozbudzanie zainteresowania młodzieży sztuką kabaretową.
2. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego młodzieżowych zespołów oraz solistów.
3. Integracja amatorskich środowisk artystycznych.
4. Inspiracja młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.

III. Warunki uczestnictwa                                                                                                                                                                   1. Przegląd ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 12-15 lat oraz 16 - 19 lat (wymagany opiekun dla grup niepełnoletnich min. 1 osoba na 10 uczestników).
2. Do udziału w przeglądzie zapraszamy kabarety z całego kraju.
3. W przeglądzie mogą brać udział zarówno grupy jak i soliści kabaretowi.
4. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach:
- program kabaretowy,
- piosenka oraz w dwóch grupach wiekowych (12-15 lat, 16-19 lat).
5. Kabarety prezentują wyłącznie programy autorskie.
6. Prezentacje kabaretowe nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz treści nieetycznych .
7. Czas prezentacji: program kabaretowy 15-20 minut, piosenka 3-6 minut
8. Przy dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo poprosić o nagranie programów konkursowych w celu dokonania kwalifikacji do przeglądu.
9. Warunkiem udziału w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres:
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki pl. A.Mickiewicza 6. 37-500- Jarosław
e-mail: js-instruktorzy@mok-jar.pl do 15 maja 2020 r.

IV. Kryteria oceny.
1. Oryginalność pomysłu.
2. Scenariusz, reżyseria oraz scenografia.
3. Kreacje aktorskie.
4. Ogólne wrażenie artystyczne, estetyczne i sceniczne.

V. Nagrody.
1. Laureaci przeglądu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zapewnia występującym kabaretom obsługę techniczną,standardowe nagłośnienie i oświetlenie sceny.
2. Osoby uczestniczące w przeglądzie oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przeglądu.
3. Organizator ma prawo do rejestracji video przeglądu.
4. Osoby biorące udział w przeglądzie przyjeżdżają na własny koszt.
5. Uczestnicy Przeglądu korzystający z noclegów wpłacają akredytację w wysokości 35 zł.- od osoby na konto:
PKO SA I Oddział w Jarosławiu - 61 1240 2571 1111 0010 8808 9956.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący ma organizator.
7. Przegląd odbędzie się 21 maja 2020 r. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki.

 

Karta zgloszenia i inne załączniki do pobrania na stronie mok-jar.pl

 

Andrzej Zgryźniak
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
(15.05.2020 | aktualizacja 05.03.2020 13:55)