Strona główna » Dla Mieszkańców » Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław » Ankieta - rewitalizacja
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ankieta - rewitalizacja

526x100.jpg

Szanowni Państwo,

Poniższa ankieta została przygotowana na potrzeby opracowania LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA LATA 2017-2026. Wyniki pozwolą zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie programu na bardziej trafne określenie potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji. 

Czym jest rewitalizacja? - Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Co to jest obszar zdegradowany - Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc we wskazaniu najistotniejszych obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jarosław oraz propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki znajdą swoje zastosowanie w opracowywanym programie oraz pomogą w dalszych pracach nad jego przygotowaniem.

 Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Jarosławia

Waldemar Paluch

 

 

Załączniki: