Strona główna » Dla Mieszkańców » Jarosławska Rada Seniorów » JRS: Aktualności
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

JRS: Aktualności

Lista kandydatów zgłoszonych do Jarosławskiej Rady Seniorów:

1. Elżbieta Mazur (Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu)
2. Stanisława Mikuła (Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu)
3. Marian Janusz ( Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu)
4. Jadwiga Machura (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu)
5. Władysław Linn (Stowarzyszenie „EM-ART" Jarosław)
6. Edward Tokarski (Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Jarosław)
7. Anna Kamińska (Polski Związek Niewidomych w Jarosławiu)
8. Krystyna Franczak (Lista poparcia mieszkańców)
9. Regina Krsek (Lista poparcia mieszkańców)
10. Ryszard Łubyk (Lista poparcia mieszkańców)
11. Teresa Pysz (Lista poparcia mieszkańców)
12. Wojciech Pysz (Lista poparcia mieszkańców)

Lista wybranych kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów

W wyniku głosowania w wyborach do Jarosławskiej Rady Seniorów przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2017 r. wybranymi kandydatami zostali:

1. Jadwiga MACHURA
2. Marian JANUSZ
3. Władysław LINN
4. Elżbieta MAZUR
5. Edward TOKARSKI
6. Stanisława MIKUŁA
7. Anna KAMIŃSKA
8. Ryszard ŁUBYK
9. Krystyna FRANCZAK
10. Wojciech PYSZ
11. Regina KRSEK
12. Teresa PYSZ
Poniżej w załączniku znajduje się protokół z wyników głosowania.

Władze Jarosławskiej Rady Seniorów

18 stycznia 2018 roku na podstawie § 8 pkt. 1 Uchwały nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zostało zwołane pierwsze posiedzenie Jarosławskiej Rady Seniorów.

Podczas posiedzenia dwunastu członków JRS dokonało wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania dokonano następujących wyborów:

przewodniczący - MARIAN JANUSZ,

zastępca przewodniczącego - ELŻBIETA MAZUR.

Członkowie JRS, w tym również przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego, zostali powołani na 4-letnią kadencję. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki zgodnie z § 8 pkt. 5 Uchwały nr 592/LIV/2017 RM Jarosławia z dnia 18 września 2017 r., wykonuje zastępca.
Marian Janusz - przewodniczący JRS | Fot. M. Sadurska
Marian Janusz - przewodniczący JRS
Fot. M. Sadurska
Elżbieta Mazur (w środku) - zastępca przewodniczącego JRS
Elżbieta Mazur (w środku) - zastępca przewodniczącego JRS

Pierwsze posiedzenie JRS

Dwunastu członków Jarosławskiej Rady Seniorów 18 stycznia 2018 r. spotkało się w sali narad Ratusza na pierwszych posiedzeniu. Z rąk burmistrza Waldemara Palucha odebrali zaświadczenia potwierdzające wybór do tego grona.

-   Dziękuję Państwu za podjęcie inicjatywy działania w Jarosławskiej Radzie Seniorów. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy dodatkowe kierunki wsparcia osób starszych. Chcemy dojrzałej grupie jarosławian zapewnić więcej możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym miasta oraz m.in. poszerzyć ofertę kulturalną - podkreśla burmistrz W. Paluch.

Członkowie JRS powołani zostali na 4-letnią kadencję. Jest to praca społeczna, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia. Kolejne posiedzenie planowane jest w lutym. Szczegóły TUTAJ

II sesja Jarosławskiej Rady Seniorów

Fot. Barbara Brzezińska
Przewodniczący Jarosławskiej Rady Seniorów Marian Janusz zawiadamia, że dnia 16 marca br. (piątek) o godz. 13.00 w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, pokój 26) rozpoczną się obrady II sesji Jarosławskiej Rady Seniorów z następującym porządkiem obrad:
I Otwarcie sesji.
II Stwierdzenie prawomocności obrad.
III Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
IV Omówienie spraw związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Jarosławia.
V Wolne wnioski.
VI Zakończenie obrad.
Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Jarosławskiej Rady Seniorów są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.