Strona główna » Dla Mieszkańców » Parkowanie na rynku - konsultacje społeczne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Parkowanie na rynku - konsultacje społeczne

20 czerwca spotkanie ws. parkowania na rynku

Trwają konsultacje społeczne ws. rozwiązania problemu parkowania na jarosławskim rynku. Zachęcamy mieszkańców do wyrażenia własnej opinii. Można to zrobić na kilka sposobów, najłatwiej wypełniając formularz elektroniczny. Zapraszamy również na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji.

Od dłuższego czasu narasta problem parkowania na rynku naszego miasta. Co jakiś czas uaktywniają się też zwolennicy różnych, często skrajnie rozbieżnych rozwiązań. Dlatego burmistrz Waldemar Paluch wydał zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W formularzu konsultacyjnym zostały przedstawione trzy główne, dotychczas pojawiające się, sposoby rozwiązania problemu parkowania na rynku. Jest też możliwość przedstawienia własnych pomysłów. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z pytaniami i wypowiedzenie się przez Państwa. Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do kierunku dalszych działań.

Częścią konsultacji jest również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
Spotkanie będzie protokołowane z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu.

Zapraszamy!

 

Konsultacje społeczne w sprawie sposobu rozwiązania problemu parkowania na jarosławskim rynku

Rynek niemal w każdym mieście pełni funkcję reprezentacyjną i każdy mieszkaniec ma swoje oczekiwania, co do sposobu wykorzystania jego walorów. Podobnie dzieje się w Jarosławiu, gdzie różne środowiska przedstawiają swoje stanowiska na ten temat.

5 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące sposobu rozwiązania problemu parkowania na rynku miasta Jarosławia. Pozwolą one na poznanie opinii mieszkańców w tej kwestii. Swoje zdanie można wyrazić do 4 lipca 2017 r. wypełniając formularz znajdujący się poniżej w załączniku lub jego wersję elektroniczną. W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pok. nr 2 (parter) dostępna jest również wersja papierowa.

 

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Opinie można wyrazić także:

1. Osobiście - przez złożenie formularza do urny ustawionej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
2. Pocztą - wysyłając formularz na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „KONSULTACJE SPOŁECZNE".           
3. Przez Internet - wysyłając skan formularza na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Konsultacje społeczne są przeprowadzane na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia nr 195/2017 z dnia 31 maja br.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego będzie możliwe składanie uwag i propozycji do protokołu. Odbędzie się ono 20 czerwca br. w godzinach 17.00 - 19.00 w Centrum Kultury i Promocji (ul. Rynek 5) w Sali Lustrzanej.

Po 4 lipca 2017 r. wyniki zostaną opublikowane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Zachęcamy do udziału!

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta