Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(19.04.2018)
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje,
(18.04.2018)
Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
(17.04.2018)
Centrum Kulturalne w Przemyślu rozpoczyna trzeci, a zarazem ostatni rok realizacji projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018. 
(13.04.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
(11.04.2018)
Ośrodek ALIRA zaprasza osoby z zaburzeniami odżywiania, będące na diecie wegetariańskiej do udziału w Turnusie Terapeutycznym.
(10.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
(10.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 645 /LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27. 11. 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku:
(05.04.2018)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na spotkanie z udziałem Anny Dymnej i Wojciecha Bonowicza pt. „Sztuka Życia”, w ramach cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze”.
(04.04.2018)
Organizatorzy programu „Decydujesz, pomagamy” informują, że termin przyjmowania zgłoszeń, został przedłużony do 10.04.2018 r. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.
(28.03.2018)
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem zwierząt oraz zaobserwowania występowania bezdomnych zwierząt wykazujących oznaki chorobowe, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Jarosławia, informujemy, że przypadki takie należy zgłaszać do Straży Miejskiej.
(28.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 r.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Jarosławska kuźnia wolontariatu" w okresie od 15 kwietnia do 13 lipca 2018 roku.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że Stowarzyszenie "Nowa Kultura" w Jarosławiu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. Inne przedsięwzięcia w ramach profilaktyki alkoholowej, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: "Bawimy się i wypoczywamy bez używek" w okresie od 10 maja do 31 lipca 2018 roku.
(27.03.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(26.03.2018)
Podkarpacki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 7-16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
Strona: 1 | 2 | 3  »       [strona 1 z 3 - wszystkich aktualności: 38]