Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Marzec

Ogłoszenia i komunikaty

(19.03.2010)
Komunikat skierowany do zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia dotyczący czystości i porządku
(19.03.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.