Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Październik

Ogłoszenia i komunikaty

(09.10.2014)
ZARZĄDZENIE Nr 321/2014 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 09 października 2014r. Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław