Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(19.02.2019)
Trwa nabór do projektu „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”. Okres realizacji projektu: 1 lutego 2019 r. - 30 kwietnia 2020 r.
(19.02.2019)
Ruszył projekt pn. „Cenne kwalifikacje" skierowany do osób po 30. roku życia, bezrobotnych, posiadających niskie kwalifikacje (max. ponadgimnazjalne), zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.
(19.02.2019)
27 lutego br. w Filharmonii Podkarpackiej odbędzie się spotkanie pt. „Czy szczęścia można się nauczyć?” z udziałem dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej oraz ks. prof. Alfredem Wierzbickim. Spotkanie organizowane jest w rakach cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie pytania w nauce”.
(14.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał na 2019 rok indywidualne stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zawodniczkom i zawodnikom niżej wymienionych klubów.
(13.02.2019)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przedstawia dwa zarządzenia z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 8/2019 dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., natomiast Zarządzenie Nr 9/2019 dotyczy częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(11.02.2019)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje o wydaniu obwieszczenia z dnia 11 lutego 2019 roku.
(08.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku
(08.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 7.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
(01.02.2019)
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. beneficjent projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” realizowanego w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 zaprasza osoby zainteresowane, w tym w szczególnie placówki oświatowe, do zapoznania się z projektem.