Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Czerwiec

Ogłoszenia i komunikaty

(27.06.2014)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego
(04.06.2014)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póż. zmian.) :