Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(20.05.2011)
Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów
(11.05.2011)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych