Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Lipiec

Ogłoszenia i komunikaty

(01.07.2011)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz.1536): Stowarzyszenia Kulturalno – Wychowawczego im. ks. Piotra Skargi w Jaroslawiu.