Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Styczeń

Ogłoszenia i komunikaty

(29.01.2016)
na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały Nr 201/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok