Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Luty

Ogłoszenia i komunikaty

(21.02.2012)
ZARZĄDZENIE Nr 40.2/12 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(09.02.2012)
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 07.02.2012r.