Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » 2015: projekty odrzucone
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

2015: projekty odrzucone

LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH

1. Wi-Fi w mieście Jarosław.
Koszt realizacji projektu przekracza kwotę 200 tys. zł.

2. Wydanie książki Oskara Kochmana pt. „Testament Plutonu Dywersyjnego „Rak". Monografia plutonu dywersyjnego z jarosławskiego obwodu Armii Krajowej". Zrealizowanie filmu dokumentalnego o historii Plutonu Dywersyjnego „Rak".
Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.


3. Remont dachu kamienica Mickiewicza 14.

Projekt wpłynął po terminie.

4. Niewidomi są wśród nas i razem z nami.
Zakupy i publikacje ujęte w projekcie nie kwalifikują się jako zadanie inwestycyjne.

5. Budowa street workout parku.
Projekt odrzucony ze względu na dopuszczenie do głosowania projektu tego samego wnioskodawcy pn. „Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Jarosławia”, obejmującego realizację zadania w tej samej lokalizacji.

6. Duży i mały spędza w parku dzień cały - modernizacja parku miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino - strefa juniora.
Koszt realizacji projektu przekracza kwotę 200 tys. zł.

7. Promenada słońca nad Sanem.
Wnioskodawca nie posiada czynnego prawa wyborczego.

8. Budowa pomnika Romana Dmowskiego w 150 rocznicę urodzin.
W odwołaniu do § 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2015 r., projekt nie wpisuje się w potrzeby lokalnej i ponadlokalnej społeczności.

9. Poprawa infrastruktury na stadionie JKS.
Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

10. Miejskie toalety w Jarosławiu.
Koszt realizacji projektu przekracza kwotę 200 tys. zł.

11. Mini zoo w Parku Miejskim w Jarosławiu.
Ujęte w projekcie zagadnienia dotyczące infrastruktury Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino oraz drzewostanu, są tematami odrębnych opracowań i planów już istniejących w Urzędzie Miasta Jarosławia.

12. Zieleniec na ul. 3-go Maja.
Projekt zaplanowany na terenie nie będącym własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

13. Parking na ulicy Świętojańskiej.
Projekt zaplanowany na terenie nie będącym własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

14. Trasa rowerowa nad Sanem.
Projekt wpisuje się w koncepcję opracowywaną już przez Urząd Miasta Jarosławia.

15. Budowa odcinka ścieżki rowerowej łączącego miasto Jarosław ze ścieżką rowerową do Radawy. Projekt wpisuje się w koncepcję opracowywaną już przez Urząd Miasta Jarosławia.

16. Dokumentacja projektowa parkingu wielopoziomowego na 200 miejsc.
Brak możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu.

17. Budowa dalszej części chodnika zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej w Jarosławiu.
W ramach projektu konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej, co powoduje że koszt zadania przekroczyłby kwotę 200 tys. zł.

18. Aktywni razem.
Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

19. Centrum wspierania dzieci.
Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

20. Odbudowa trybuny miejskiej na stadionie miejskim.
Koszt realizacji projektu przekracza kwotę 200 tys. zł.

21. Inkubator KreaTorium.
Projekt nie kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne.

22. Ogród (D)EKO - WYOBRAŹNI - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia.

Projekt zaplanowany na terenie nie będącym własnością Gminy Miejskiej Jarosław.