Strona główna » Dla Turystów » Atrakcje turystyczne » Stowarzyszenia » Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
Rynek 11, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 78 05
adres e-mail:
www.smj.jaroslaw.pl

Skład Zarządu SMJ:
Dariusz Jasiewicz - Prezes
Bogusław Ryzner - vice - Prezes
Tadeusz Słowik - vice Prezes
Ewa Mołoń - Sekretarz
Grażyna Rychtyk - Skarbnik
Małgorzata Ciszkiewicz - członek
Jan Gąsior - członek
Zuzanna Błotnicka - członek
Krzysztof Chruszczyk - członek

Historia
W 1914 r. namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło statut "Towarzystwa dla Upiększania Miasta Jarosławia". Kontynuację jego tradycji w rozszerzonym zakresie i formie podjęło Stowarzyszenie Miłośników Starego Jarosławia powstałe 28 lutego 1934 r. Jego inicjatorami i założycielami byli: Jan Harlender - sekretarz Magistratu, Eugeniusz Kowaliszyn - inspektor szkolny, generał Wacław Scaevola Wieczorkiewicz - dowódca 24 Dywizji Piechoty, Andrzej Wondaś - historyk i dyrektor Szkoły Realnej oraz inżynier architektury Mieczysław Dobrzański.

W 1935 roku przyjęto statut, zarejestrowano Stowarzyszenie Miłośników Starego Jarosławia i wybrano pierwszy Zarząd, na czele którego stanął gen. W. S.Wieczorkiewicz. 29 września 1945 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło nową nazwę "Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia".

Stałą siedzibą Stowarzyszenia jest Wielka Izba w Kamienicy Marysieńki, Rynek 11.

Działalność
W przeszłości w ramach statutu w Stowarzyszeniu działały sekcje: konserwacji zabytków, artystyczna, historyczno-krajoznawcza. Obecnie funkcjonuje sekcja ochrony zabytków i sekcja wydawnicza. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia patronowało badaniom archeologicznym na terenie dawnej Kolegiaty w Rynku jak również przy odbudowie Opactwa ss. Benedyktynek. Ponadto SMJŁ

  • szerzy wiedzę o przeszłości historycznej miasta i regionu;
  • opiekuje się zabytkami architektury i sztuki;
  • prowadzi działalność edukacyjną;
  • organizuje spotkania naukowe poświęcone historii miasta, zabytkom i ludziom zasłużonym dla jego rozwoju;
  • urządza wystawę fotografii, malarstwa itp.;
  • organizuje spotkania muzyczne i poetyckie oraz wycieczki krajoznawcze.

20 października 2005 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło zmianę w statucie o przekształceniu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w organizację pożytku publicznego.