Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » BO 18: PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

BO 18: PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

KATEGORIA A - PROJEKTY DUŻE OD 40 001 ZŁ DO 150 000 ZŁ
ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO ROZDYSPONOWANIA WYNOSZĄ 450 000 ZŁ

1. Ogródek Edukacyjno-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 9

Wartość: ok. 76 000 zł
Wnioskodawcy: Jacek Wojtas, Kazimierz Zięba, Joanna Grzeszczak

Lokalizacja: ul. Łazy Kostkowskie 14, plac za szkołą

Opis projektu: Zagospodarowanie placu za szkołą dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych zakup i montaż małej architektury, elementów siłowni plenerowej, utwardzenie placu kostka brukową. Z ogródka będzie mogła korzystać młodzież szkolna oraz zamieszkująca teren dzielnicy.

2. Droga Integralnej Odnowy Człowieka „Via Reginae”

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: Parafia pw. Bożego Ciała, Parafia pw. NMP Królowej Polski, Klasztor OO. Dominikanów, Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke

Opis projektu: Od kilku lat w Jarosławiu trwają prace nad ideą szlaku kulturowego „Via Reginae" (Droga Królowej), który zawiera w sobie Drogę Integralnej Odnowy Człowieka . Podstawą jest założenie, że wzdłuż Via Regia i Via Carpathia funkcjonuje wiele bardziej lub mniej znanych sanktuariów maryjnych odwiedzanych przez pielgrzymów, turystów i podróżnych. Do tej pory jednak nie w pełni  wykorzystywano ten potencjał. Idea Szlaku i Drogi odnowy ma zatem przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego na linii Północ-Południe oraz Wschód-Zachód. W ramach projektu planowane jest m.in. opracowanie spójnej koncepcji Drogi, kompleksowa wizualizacja i standaryzacja graficzna DIOC „Via Reginae", opracowanie merytoryczne i dydaktyczne, platforma internetowa. Ponadto w projekt wpisuje się kampania promocyjno-reklamowa, wydruk materiałów promocyjnych, konferencje, wydarzenia kulturalne, trzymiesięczny pilotaż - praktyczne uruchomienie funkcjonowania Drogi.

3. Przebudowa ul. Misztale wraz z chodnikiem

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Lipka

Lokalizacja: ul. Misztale od ul. Wodnej do nr 14, budowa chodnika od nr 14 do ul. Wodnej

Opis projektu: wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Wodnej do nr 14 oraz chodnika od nr 14 do ul. Wodnej. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą ograniczony zakres zadania.

4. Przebudowa drogi osiedlowej (os. Słoneczne)

Wartość: 76 000 zł
Wnioskodawca: Wojciech Majcher

Lokalizacja: os. Słoneczne

Opis projektu: przebudowa drogi osiedlowej (działki nr 3104/5 i 3119/62), wykonanie nowej nawierzchni. Zmiana kwoty szacunkowej projektu z 52 000 zł do 76 000 zł.

5. Budowa boiska do bocce wraz z siłownią i przyległym integracyjnym placem zabaw

Wartość: ok. 150 000 zł
Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

Lokalizacja: Plac Wolności, park przy ul. Wilsona

Opis projektu: modernizacja i doposażenie znajdującego się w parku przy ul. Wilsona placu zabaw m.in. boisko do bocce wraz z wyposażeniem (bocce do gra pochodząca z Włoch przypominająca angielska grę w kule - lawn bowls), siłownia plenerowa oraz integracyjny plac zabaw z urządzeniami dla dzieci mających trudności w poruszaniu się.

6. „Wesołek" - bawię się bezpiecznie i zdrowo w szkole - ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu

Wartość: 70 000 zł
Wnioskodawcy: Joanna Gałuszka, Agnieszka Tomaszewska, Anna Nakonieczny

Lokalizacja: teren przy Szkole Podstawowej nr 2 w sąsiedztwie MBP oraz OSW

Opis projektu: stworzenie bezpiecznego placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i zręcznościowymi (np. wieża wysoka, huśtawki wahadłowe, sprężynowce, huśtawki ważki, piaskownica, bezpieczne nawierzchnie). Zmiana kwoty szacunkowej projektu z 40 000 zł do 70 000 zł.

7. Jarosław na żywo (budowa portalu z kamerami on-line)

Wartość: ok. 70 000 zł
Wnioskodawca: Izabela Lech-Kopeć

Opis projektu: budowa portalu lub podstrony na www.jaroslaw.pl, z kamerami on-line pokazującymi miasto w czasie rzeczywistym, zakup i montaż kamer.

8. Przebudowa ulicy i budowa oświetlenia na bocznej ul. Pogodnej

Wartość: ok. 100 000 zł
Wnioskodawca: Jakub Oziębło

Lokalizacja: ul. Pogodna, część działki nr 927 obr. 0004

Opis projektu: wykonanie dokumentacji projektowej, nawierzchni asfaltowej, budowa oświetlenia LED (8 szt.)

9. Budowa chodnika dla pieszych i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piastów

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Stanisław Misiąg

Lokalizacja: ul. Piastów od ul. Traugutta do końca w stronę ul. Chrobrego

Opis projektu: budowa chodnika dla pieszych i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piastów od ul. Traugutta do końca w stronę ul. Chrobrego. Ograniczony zakres.

10. Remont ul. Pogodnej wraz z oświetleniem, działka nr 1016/5

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawcy: Zbigniew Szycher, Teresa Domańska-Szycher

Lokalizacja: ul. Pogodna, działka nr 1016/5

Opis projektu: wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia.

11. Inteligentne ławki solarne

Wartość: 140 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

Lokalizacja: w zależności od decyzji konserwatora zabytków

Opis projektu: zakup i montaż ławek solarnych z wbudowanymi panelami słonecznymi, portami USB, ładowarką indukcyjną, Hotspot WiFi, stojakami na rowery.

12. Remont chodnika i nawierzchni ul. Dominikańskiej

Wartość: ok. 150 000 zł
Wnioskodawcy: Korneliusz Polit, Piotr Marmuźniak

Lokalizacja: ul. Dominikańska

Opis projektu: remont chodnika wzdłuż całej ulicy, wykonanie nawierzchni od zbiegu ulic Jana Pawła II i Brzostków w stronę klasztoru oo. Dominikanów do wyjazdu z parkingu wewnętrznego mieszczącego się przy ul. Dominikańskiej.

13. Zdrowe, bezpieczne i kolorowe strefy ucznia

Wartość: 125 500 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej" przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Opis projektu:Remont szatni i siłowni w budynku szkoły, zakup szafek i ławek uczniowskich, wyposażenie sali do zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, zakup gier korytarzowych dla dzieci z klas 0-III.

14. Stadion JKS - modernizacja

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

Lokalizacja: Stadion JKS (Jarosław, ul. Bandurskiego 2/11)

Opis projektu: Zakup LED-owej tablicy wyników, utworzenie sali pamięci JKS Jarosław, w której zostaną wyeksponowane klubowe pamiątki, medale czy puchary pokazujące ponad stuletnią historię jarosławskiego sportu.

15. Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 im ks. Stanisława Staszica. Wykonanie ogrodzenia działki szkolnej

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Zenon Skrzypek

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, działka nr 221
Opis projektu:
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym parkingu przy szkole oraz wykonanie ogrodzenia działki szkolnej. Ograniczony zakres zadania (wykonanie ogrodzenia od frontu).

 

16. Z Robotem do Szkoły (zestawy klocków edukacyjnych lego dla wszystkich szkół)

Wartość: ok. 150 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi - Jarosław, ul. 3 Maja 30; Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego - Jarosław, ul. Jana Pawła II 26; Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego - Jarosław, ul. Żeromskiego 4; Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon - Jarosław, ul. Traugutta 15; Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi - Jarosław, ul. Spytka 2; Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica - Jarosław, ul. Dolnoleżajska 16; Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Jarosław, ul. Łazy Kostkowskie 14; Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego - Jarosław, os. Słoneczne 7; Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza - Jarosław, ul. Kraszewskiego 39.

Opis projektu: Podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Jarosławia - zakup po 4 zestawy klocków lego dla każdej z ww. szkół. Zestaw zawierać będzie: Lego MINDSTORMS EV3 - pełny pakiet edukacyjny, Lego MINDSTORMS EV3 - zestaw turniejowy. Opcjonalnie szkoła będzie mogła otrzymać zestaw Lego WEDO.

KATEGORIA B - PROJEKTY ŚREDNIE OD 10 001 ZŁ DO 40 000 ZŁ
ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO ROZDYSPONOWANIA WYNOSZĄ 200 000 ZŁ

1. Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu - II etap

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Zenon Skrzypek

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, działka nr 221

Opis projektu: ustawienie tablic edukacyjnych - gier „Drzewa liściaste", „Drzewa iglaste", „Ptasi Zegar", „Posegreguj odpady-Labirynty natury"; karuzela ławeczkowa dla dzieci, ławki parkowe, elementy siłowni na świeżym powietrzu „Motyl", „Biegacz". Po uzgodnieniu ograniczony zakres.

2. Skwer przy Cerkwi

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: teren przy Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego, działka 2300/5 i 2471

Opis projektu: zaprojektowanie architektoniczno-florystyczne skweru obejmujące uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu (w tym drobne roboty ziemne), małą architekturę oraz nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.

3. Skwer Królowej Polski

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: teren przy Parafii NMP Królowej Polski, działka nr 2872

Opis projektu: zaprojektowanie architektoniczno-florystyczne skweru obejmujące uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu (w tym drobne roboty ziemne), małą architekturę oraz nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.

4. Jarosławskie Miasteczko Kupiectwa i Kultury Europejskiej

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja: działka nr 3199/1 nad rzeką San

Opis projektu: inicjatywa, której celem jest uruchomienie mechanizmów rozwoju gospodarki społecznej. W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie programu rozwoju i wybudowanie Altany reprezentującej jarosławskie kupiectwo jednocześnie będącej miejscem eksploatacji i przestrzeni do edukacji i warsztatów dla młodzieży i studentów, a także wiaty do organizacji wystaw, plenerów, kursów, audycji oraz wieży widokowej ukazującej krajobraz nad Sanem). Realizacja projektu umożliwi poznanie dziedzictwa jarosławskiego kupiectwa, a także partnerów z różnych państw oraz ich zaangażowanie w rozwój.

5. Wyświetlacze prędkości pojazdów

Wartość: ok. 40 000 zł
Wnioskodawcy: Korneliusz Polit, Piotr Marmuźniak

Lokalizacja: ul. Pruchnicka (obok sklepu ABC, ul. Jana Pawła II (obok SP nr 2), ul. 3 Maja lub inne.

Opis projektu: tablice wyświetlające aktualną prędkość z jaką porusza się pojazd. Gdy kierowca jedzie zgodnie z przepisami nagradzany jest napisem „Dziękuję", natomiast gdy porusza się zbyt szybko pojawia się komunikat „Zwolnij". Urządzenia mają pedagogiczną, a nie represyjną funkcję. Spotykają się z pozytywnym odbiorem w miastach gdzie już zostały zastosowane. Zmiana kwoty szacunkowej projektu z 30 000 zł do 40 000 zł.

6. Utwardzenie części działki nr. ewid. gr. 1986/11 obr. 5

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Paweł Socha, Wacław Wielgos, Teresa Kwiecień

Lokalizacja: działka nr 1986/11 i 1986/6

Opis projektu: utwardzenie działek zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Nr 4, stanowiących ciąg komunikacyjny szczególnie dla pieszych od ul. Drużynieckiej do ul. Pruchnickiej.

7. Jarosławskie święto Biegowe - Edycja 2018

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja: Bieg ulicami miasta Jarosławia

Opis projektu: Organizacja Jarosławskiego Święta Biegowego - Edycja 2018 (bieg „100-lecia Odzyskania Niepodległości, bieg dla dzieci w wieku 7-10 lat, bieg na dystansie 19 km 180 m lub 10 km 918 m).

8. Skwer Dominikański

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: ul. Dominikańska, działka nr 871

Opis projektu: zaprojektowanie architektoniczno-florystyczne skweru obejmujące uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu (w tym drobne roboty ziemne), małą architekturę, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów oraz wyremontowanie placu przed bramą wejściową do klasztoru.

9. Parking przed Opactwem

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: Parking przy Baszcie Bramie Opactwa, działka nr 2122/2

Opis projektu: przebudowa parkingu przy Baszcie Bramie Opactwa (uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu, wykonanie miejsc parkingowych, oświetlenia, monitoringu, ustawienie małej architektury, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów).

10. Akademia Pełni Życia

Wartość: 15 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Opis projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora przez organizację działań edukacyjnych, szkoleń, spotkań i warsztatów. Projekt zakończy piknik, którego program zostanie opracowany wspólnie z seniorami. Zmiana kwoty szacunkowej projektu z 40 000 zł do 15 000 zł.

11. Ogród na Skarpie

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: skarpa przy Parafii pw. Bożego Ciała, działka nr 2081/2 i 2333

Opis projektu: zaprojektowanie architektoniczno-florystyczne ogrodu na skarpie obejmujące uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu (w tym drobne roboty ziemne), małą architekturę oraz nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.

12. AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Wartość: 35 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

Lokalizacja: Rynek, ul. Grunwaldzka, Park na Gurgulem, ul. Skarbowskiego, Plac Więźniów KL Auschwitz

Opis projektu: celem jest zakup defibrylatorów, poprawa bezpieczeństwa osób z zaburzeniami krążeniowo-oddechowymi.

13. Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Sebastian Kogut, Rafał Młynarski, Ewa Ziółkowska

Lokalizacja: skwer przy ul. Jana Pawła II i ul. Konfederackiej, działka nr 1693/94

Opis projektu: remont chodnika, ułożenie kostki brukowej.

14. Remont ogrodzenia - stadion JKS

Wartość: ok. 40 000 zł
Wnioskodawca: Andrzej Łukaszczuk

Lokalizacja: ul. Bandurskiego 2/11

Opis projektu: remont ogrodzenia stadionu piłkarskiego JKS Jarosław od strony ul. Bandurskiego i Konfederackiej oraz ogrodzenia oddzielającego trybuny stadionu od strony kortów tenisowych i garaży znajdujących się na terenie obiektu.

15. Aktywna Jesień Życia - Senior na +

Wartość: 15 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu

Lokalizacja: budynki parafialne przy parafii NMP Królowej

Opis projektu: organizacja warsztatów kulinarnych, aerobic, nording walking, komputerowych dla seniorów. Zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej. Spotkania z dietetykiem. Zmiana kwoty szacunkowej projektu z 40 000 zł do 15 000 zł.

16. Trakt pieszy z Opactwa do Kolegiaty

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: trakt pieszy miedzy Opactwem a Kolegiatą (przy murze klasztornym oraz murze kolegiaty), działka nr 2135/2, 2081/1, 2081/2

Opis projektu: budowa traktu pieszego z uwzględnieniem uporządkowania i oczyszczenia terenu, organizacji ruchu - przejścia dla pieszych, budowy chodnika na ul. Klasztornej, małej architektury oraz nowych nasadzeń kwiatów i krzewów.

17. Lepszy start dla przedszkolaka

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Beata Wójcik, Agnieszka Molter, Marta Strzelecka

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessorii, os. Słoneczne 6

Opis projektu: Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne z zakresu integracji sensorycznej - zakup zestawu do terapii integracji sensorycznej, w tym: zestaw wspinaczkowy (ścianka wspinaczkowa, profesjonalna uprząż wspinaczkowa, lina do zabezpieczenia wspinaczki), zestaw lin do wspinania się, lina pomocnicza do bujania, regulatory długości podwieszenia, bungee, kładka do ćwiczeń równoważnych, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica, zakup „Magicznego dywanu". Wykonanie prac remontowych Sali przeznaczonej do doposażenia.

18. Jarosławska Parada Lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego 2018

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawcy: Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

Lokalizacja: jarosławski rynek, lądowisko w Laszkach

Opis projektu: parada lotnicza, w której przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczestniczyłoby minimum 18 samolotów w luźnym szyku. Paradę zamkną w szyku 2 grupy (łącznie 6) samolotów wyposażonych w systemy generowania dymu, z czego po rozejściu się  obu grup, Cellfast Flying Team zademonstruje loty w szyku, a grupa Firebirds zademonstruje akrobacje lotnicze w wymiarze uzgodnionym z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz adekwatnym do warunków atmosferycznych. Parada zostanie zsynchronizowania w czasie z obchodami Święta Wojska Polskiego na jarosławskim rynku, a przed i po niej wszyscy mieszkańcy będą mogli podziwiać uczestniczące w niej maszyny oraz umiejętności pilotów na Lądowisku Laszki.

19. Oświetlenie mostu na rzece San

Wartość: 30 000 zł
Wnioskodawca: Magdalena Wieczorkiewicz

Lokalizacja: ul. Sanowa

Opis projektu: wykonanie dokumentacji, instalacji elektrycznej wraz z zamontowaniem lamp oświetleniowych chodników po obu stronach mostu oraz pasa jezdni.

KATEGORIA C - PROJEKTY MAŁE DO 10 000 ZŁ
ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO ROZDYSPONOWANIA WYNOSZĄ 100 000 ZŁ

1. Bawimy się i wypoczywamy bez używek

Wartość: 4 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu

Lokalizacja: budynki parafialne przy parafii NMP Królowej Polski

Opis projektu: organizacja pikniku w celu promocji zdrowego i aktywnego sposobu rozrywki  oraz spęczania wolnego czasu. Przekonanie uczestników, że dobrze można się bawić bez używek. Integracja mieszkańców miasta, podtrzymywanie tradycji. Zmiana kwoty szacunkowej projektu z kwoty 10 000 zł do 4 000 zł.

2. Organizacja Pikniku Rodzinnego promującego umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla społeczności dzielnicy nr 7 pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze"

Wartość: 5 000 zł
Wnioskodawcy: Barbara Wojtuś, Zenon Skrzypek

Lokalizacja: miasteczko ruchu drogowego przy SP nr 7 im. ks. Stanisława Staszica

Opis projektu: organizacja pikniku rodzinnego pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze", którego celem będzie zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakup dla dzieci z oddziału przedszkolnego miniszelek odblaskowych, mini miasteczka dla przedszkoli, makiety - miasteczko ruchu drogowego, materiałów szkolnych (ilustrowanych instrukcji oraz opasek odblaskowych led), szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Zjeżdżalnia inna niż wszystkie

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawcy: Bożena Dziukiewicz, Magdalena Lehnart

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori

Opis projektu: doposażenie placu zabaw przy MP nr 8 w zjeżdżalnię wraz z elementami wspinaczkowymi dla dzieci w wieku 3-6 lat.

4. Kreatywna Strefa Gier

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiat Jarosławskiego

Lokalizacja: Działki Miejskie Nr 1693/45 i 1693/71 - Aleja Kasztanowa

Opis projektu: Urządzenie Kreatywnej Strefy Gier Terenowych dla dzieci na Alei Kasztanowej (nadanie nowej funkcji chodnika do spacerów - ułożenie elementów gier: Chińczyk, Wąż i drabina, Potrójne klasy, tablice informacyjne do gier).

5. Piknik promujący drogi kulturowe

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych

Lokalizacja: ul. Benedyktyńska 5

Opis projektu: organizacja pikniku promującego drogi kulturowe, wystawy oraz seminarium dotyczących dróg (np. biuro informacyjne, wynajęcie stoiska na piknik, aranżacji sali na wystawę fotograficzną oraz seminarium), kampania promocyjno-reklamowa.

6. Bieg Malucha w Biegu z Europą - Edycja 2018

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja: Rynek Miasta Jarosławia

Opis projektu: Organizacja Święta Biegowego dla dzieci w wieku 3 do 6 lat (bieg na 20 m - 3 latki, bieg na 40 m - 4 latki, bieg na 60 m - 5 latki, bieg na 80 m - 6 latki).

7. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzików im. T. Kościuszki

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawcy: Jacek Wojtas, Joanna Grzeszczak, Mariusz Litwin

Lokalizacja: Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Jarosław, ul. Łazy Kostkowskie, Stadion „Przedmieście" Jarosław, ul. Matusza

Opis projektu: Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży im. Tadeusza Kościuszki z udziałem 14-16 drużyn z regionu Podkarpacia oraz 2-4 drużyn z Ukrainy i Słowacji. Wnioskodawca zakłada rozgrywki w 3-4 grupach wiekowych.

8. Patriotyczno-edukacyjna wycieczka do Warszawy

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

Lokalizacja: Trasa: Jarosław - Warszawa - Jarosław

Opis projektu: Organizacja patriotyczno-edukacyjnej wycieczki do Warszawy dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. Termin - w okolicy Dnia Dziecka.

9. Napis „Jarosław" à la Hollywood

Wartość: ok. 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

Lokalizacja: do ustalenia z propozycją zmiany wskazanego przez wnioskodawcę miejsca - Parku im. Czesławy Puzon ps. „Baśka"

Opis projektu: wykonanie napisu „JAROSŁAW" (wys. każdej litery np. 2 m) z podświetleniem led. Napis ustawiony na podłożu, będący formą promocji miasta, miejscem na pamiątkowe zdjęcia.

10. Gala MMA

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Tomasz Kolcun

Lokalizacja: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu

Opis projektu: Organizacja turnieju Gala MMA - 12 walk zawodowych zawodników z Polski i zagranicy.

11. Klub Integracji Rodzicielskiej

Wartość: 9 860 zł
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu

Lokalizacja: osiedle Jagiellonów 1

Opis projektu: zorganizowanie kompleksowego wsparcia w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich, kreatywnego spędzania czasu wspólnie z dziećmi (np. warsztaty kompetencji rodzicielskich służące podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców).

12. 1918 rok w Jarosławiu. Stulecie odzyskania niepodległości

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

Lokalizacja: siedziba SMJ, Rynek 11

Opis projektu: międzypokoleniowy projekt edukacyjny, którego celem jest wspólne upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Wykłady, spotkania z młodzieżą, wystawa okolicznościowa, przygotowanie i druk albumu.

13. Uczymy bawiąc, bawimy ucząc

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Olaf Pokrywka

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi (Jarosław, ul. 3 Maja 30)

Opis projektu: Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne - zakup „Magicznego dywanu" oraz zestawów klocków KORBO do zajęć z zakresu robotyki dla najmłodszych.

14. Historia jarosławskich zabytków

Wartość: 5 000 zł
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

Lokalizacja: siedziba SMJ, Rynek 11

Opis projektu: projekt adresowany do seniorów i młodzieży. Wykłady, prelekcje, spotkania z kustoszem muzeum, archeologiem, konserwatorem zabytków. Efektem będzie folder, wystawa archiwalnych pocztówek i fotografii, prezentacja multimedialna.

15. Jarosławska Kuźnia Wolontariatu

Wartość: 7 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Lokalizacja: Rynek 13a

Opis projektu: rozwijanie wolontariatu w środowisku jarosławskim, przygotowanie zainteresowanych do podjęcia wolontariatu w różnych obszarach, zbieranie ofert dla wolontariuszy, zapewnienie komunikacji między potrzebującymi świadczeń a wolontariuszami. Obszary zdiagnozowane do rozwijania wolontariatu w Jarosławiu to m.in.: pomoc w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, animacja imprez środowiskowych, pomoc starszym i samotnym mieszkańcom, opieka nad chorymi w domach i hospicjum, wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi i aktywnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania dostępna poniżej w załączniku (wersja PDF).