Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » BO 19: PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

BO 19: PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

kategoria A - projekty duże od 40 001 zł do 150 000 zł
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 550 000 zł

 

A 01 Inteligentne ławki solarne

Wartość: 140 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Kreatywność Pro Bono"

Lokalizacja: rynek, Park Miejski im. Czesławy Puzon ps. "Baśka", ul. Jana Pawła II, park za Gurgulem
Opis: 4 ławki solarne: każda zawiera stojaki na rowery, 2 porty USB, 2 ładowarki indukcyjne, hot spot Wi-Fi

A 02 Naprawa i konserwacja boiska Orlik 2012

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Wojciech Popczyński

Lokalizacja: ul. Traugutta 15
Opis: wymiana nawierzchni boisk sportowych na Orliku 2012, obiekt wymaga remonty ze względów bezpieczeństwa, estetycznej i organizacji gier zespołowych.

A 04 Przebudowa ulicy Piastów, w ramach, której wykonana zostanie nowa nakładka na jezdni oraz wybudowany chodnik

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Grażyna Strzelec, Paweł Socha, Andrzej Skrzypek
Lokalizacja: działka nr ewid. Gr 1640 (obręb 5), od ul. Traugutta
Opis: przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Chrobrego, wykonanie chodnika. 

A 05 Modernizacja i utwardzenie terenu Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy oraz wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Agata Kolasa-Skiba, Marzena Sadurska, Irena Frankiewicz

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 9
Opis: przebudowa  i zagospodarowanie terenu przedszkola, modernizacja otoczenia zewnętrznego oraz parkingu; wymiana nawierzchni, utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

A 06 Ławeczki z Honorowymi Obywatelami Miasta Jarosławia

Wartość: ok. 150 000 zł
Wnioskodawca: Jolanta Nowak, Klaudiusz Nowak

Lokalizacja: Mały Rynek
Opis: realizacja trzech ławek z postaciami Ojca Świętego Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz bł. o. Michała Czartoryskiego OP ustawionymi na Małym Rynku. Docelowo stworzenie skweru, w którego centrum znajdowałaby się stylizowana, rzeźbiona fontanna.

A 07 Budowa schodów terenowych łączących ulicę Przygrodzie z osiedlem Braci Prośbów wraz z chodnikami

Wartość: ok. 100 000 zł
Wnioskodawca: Teresa Filar, Joanna Ożyło

Lokalizacja: ul. Przygrodzie
Opis: budowa schodów z chodnikiem, stworzenie  możliwości szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się.

A 08 Przestrzeń zabawy i sportu

Wartość: 102 000 zł z Vat
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu

Lokalizacja: trawnik między budynkami A i C na działce SP nr 11
Opis: skocznia do skoku w dal, siatka odgradzająca parking od zagospodarowanej przestrzeni sportu i zabawy, chodnik pod murem budynku A połączony z gotową częścią chodnika, który może służyć za miejsce do jazdy na rolkach i wrotkach, konieczny również ze względów na bezpieczeństwo dzieci; urządzenia zabawowe, sprawnościowe, 3 ławki.

A 09 Poprawa infrastruktury przy ul. 3-go Maja przy bloku nr 46 i 48

Wartość: 100 000 zł
Wnioskodawca: Helena Marmurowicz

Lokalizacja: ul. 3 Maja przy bloku nr 46 i 48
Opis: wymiana nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika, modernizacja i poszerzenie placu. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą zmiana kwoty na 150 000 zł oraz ograniczenie zakresu prac.

A 10 Czytelnia na świeżym powietrzu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Sebastian Kogut, Rafał Młynarski

Lokalizacja: działki miejskie nr 1708/4 oraz część 1693/90 i 1706/12

Opis: projekt zakłada stworzenie miejsca do czytania, relaksu, gry w szachy itp. Dodatkowo będzie służyć seniorom, jako odpowiedź na ich potrzeby z wiązane z miłym spędzaniem wolnego czasu. W tamach zadania miałyby zostać wykonane m.in. alejki, fontanna, ławki, pergola, szachy, oświetlenie, monitoring, nasadzenia drzew i krzewów, altana, meble ogrodowe.

A 11 Globalna wioska w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7, nr 9

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Olaf Pokrywka, Zenon Skrzypek

Lokalizacja: Szkoły Podstawowe nr 1, 7, 9
Opis: zakup komputerów i urządzeń do trzech pracowni w ww. Szkołach.

A 12 Tablica wyników dla JKS Jarosław
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909
Lokalizacja: stadion JKS 1909 Jarosław, ul. Bandurskiego 2
Opis: zakup i montaż LED-owej tablicy wyników, wykonanie projektu.

A 13  Bezpieczna Szkoła

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: ks. Marian Bocho
Lokalizacja: budynek liceum, Plac ks. Piotra Skargi 1
Opis: wykonanie ekspertyzy dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymiana posadzki na podparterze. 

A 14  Budowa wiaty grillowo-widokowej

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Emil Czujko, Elżbieta Mazur, Grzegorz Bednarski
Lokalizacja: działki 3205/113 lub 3199/1
Opis: projekt dotyczy budowy wiaty grillowo-widokowej w malowniczym miejscu nad Sanem. Obiekt będzie miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców

A 15 Remont chodnika oraz nawierzchni ul. Dominikańskiej
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawcy: Piotr Marmuźniak, Korneliusz Polit

Lokalizacja: ul. Dominikańska
Opis: projekt zakłada remont nawierzchni oraz chodnika ul. Dominikańskiej. Inwestycja poprawiłaby wizerunek tego miejsca, zwłaszcza w kontekście modernizowanego terenu wokół klasztoru oo. Dominikanów.

A 16  Młody Programista

Wartość: 150 000
Wnioskodawca: Anna Lizut, Filomena Górecka-Bedla
Lokalizacja: SP nr 4 i SP nr 6
Opis: projekt dotyczy adaptacji i wyposażenia sali lekcyjnej w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz w meble do prowadzenia zajęć z programowania, ,matematyki, fizyki i techniki.

A 17  Miejskie szachy plenerowe

Wartość: 60 000 zł
Wnioskodawca: Jolanta Nowak, Klaudiusz Nowak

Lokalizacja: Plac św. Michała
Opis: projekt dotyczy  budowy szachów wielkogabarytowych, z figurami stylizacją nawiązującymi do okresu renesansu. Figury mogą portretować ważne i znane z historii osoby związane z Jarosławiem. Gra stanowiłaby ciekawa alternatywę rozrywki na najwyższym poziomie kulturalnym oraz intelektualnym. Jakość artystyczna kształtowałaby poczucie estetyki i stałaby się atrakcją turystyczną miasta.

A 18 Młody Programista w szkole

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Wanda Czerwiec, Wojciech Popczyński, Olaf Pokrywka

Lokalizacja: SP nr 1, SP r 5, SP nr 10
Opis: projekt zakłada adaptację i wyposażenie sali lekcyjnej w sprzęt, pomoce i meble niezbędne do prowadzenia zajęć z programowania, matematyki, techniki i fizyki.

A 19 Przebudowa zniszczonego chodnika na ul. Okrzei i budowa nowego przy ul. Bocznej Okrzei

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kanikuła, Janina Tuczapska

Lokalizacja: ul. Okrzei i Boczna Okrzei
Opis: budowa chodnika; po uzgodnieniu z wnioskodawcami ograniczenie zakresu prac do ul. Bocznej Okrzei z uwagi na prawo własności. 

A 20 Budowa Placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 - Etap I

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Barnaś

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 1
Opis: budowa placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne sprzęty zabawowe m.in huśtawki, bujaki sprężynowe, ślizgawki, piaskownica, karuzela, wspinaczki, zabawki ruchowe, gry terenowe, nawierzchnia poliuretanowa i z kostki brukowej. 

A 21 Osiedlowy Klub Seniora

Wartość: 100 000 zł
Wnioskodawca: Helena Marmurowicz

Lokalizacja: dzielnica nr 3
Opis: stworzenie miejsca dla seniorów z działalnością kulturalno-opiekuńczą i edukacyjną, możliwość aktywizowania życia ludzi starszych i samotnych.

 

 

Kategoria B - projekty średnie od 10 001 zł do 40 000 zł
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł

 

B 01  Jarosławski Ogród Senior+

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Józef Miszczuk, Janina Bosak

Lokalizacja: ogród przy Dziennym Domu Senior+, ul. Dolnoleżajska 16
opis: rekultywacja terenu, wyk. odwodnienia, remont i uzupełnienie ogrodzenia, nasadzenia, wyk. alejek, pergoli i altany, ławki.

B 02 Miasteczko Ruchu Drogowego

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Małgorzata Matuszczyk-Przedzieńkowska, Katarzyna Petry, Aleksandra Matwij

Lokalizacja: między budynkami na działkach SP nr 11
Opis: wyrównanie betonowej powierzchni, uzupełnienie braków nawierzchni, wymiana krawężników (192 m kw.), wykonanie nawierzchni miasteczka ruchu drogowego: jezdnie, przejścia dla pieszych oraz wyposażenie w znaki drogowe.

B 03 Wyświetlacze prędkości pojazdów

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Korneliusz Polit, Piotr Marmuźniak

Lokalizacja: ulice miasta, przejścia dla pieszych z największym natężeniem ruchu
Opis: tablice wyświetlające aktualną prędkość z jaką porusza się pojazd. Gdy kierowca jedzie zgodnie z przepisami nagradzany jest napisem „Dziękuję", natomiast gdy porusza się zbyt szybko pojawia się komunikat „Zwolnij". Urządzenia mają pedagogiczną, a nie represyjną funkcję. Spotykają się z pozytywnym odbiorem w miastach gdzie już zostały zastosowane. Zmiana kategorii projektu na kat. B za zgodą wnioskodawcy projektu (2 szt. Wyświetlaczy - zakup i montaż).

B 04  AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Wartość: 35 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „ Kreatywność Pro Bono"
Lokalizacja: Rynek, Parki im. Czesławy Puzon ps. "Baśka", Park za Gurgulem, ul. Skarbowskiego, Plac Więźniów KL Auschwitz

B 05  Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. S. Staszica

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Zenon Skrzypek, Magdalena Kuchta
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7
Opis: modernizacja szkolnej pracowni komputerowej, zakup komputerów dla uczniów, urządzeń peryferyjnych i wyposażenia pracowni - krzeseł i biurek komputerowych.

B 06 Maluszek poznaje świat

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Miejski Żłobek Radosny Zakątek

Lokalizacja: Miejski Żłobek "Radosny Zakątek"
Opis: projekt dotyczy zakupu 4 wózków sześcioosobowych, doposażenia w sprzęt oraz zabawki dydaktyczne plac zabaw.

B 07  Miasteczko Kupiectwa i Przedsiębiorczości społecznej

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju"

Lokalizacja: miejskie działki nad Sanem
Opis: budowa domku z tarasem i podstawowym wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia, przygotowanie miejsca grillowego wraz ze stołem i ławkami i monitoringiem, organizacja wizyty studyjnej do centrum wolontariatu, wyk. ekspozycji kupieckiej historii Jarosławia, organizacja dni otwartych.

B 08  Bezpieczny Plac ks. P. Skargi

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: ks. Marian Bocho

Lokalizacja: Plac ks. Piotra Skargi 2
Opis: podział placu na sektory parkingowe, wymiana płytek chodnika na kostkę granitową czerwoną

B 09  Ławka solarna z ładowarką i Internetem

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Tomasz Kmiecik

Lokalizacja: rynek lub inne uczęszczane miejsca w centrum miasta
Opis: zakup i montaż nowoczesnej ławki solarnej z wbudowanymi panelami słonecznymi mogącymi doładować ją w postaci doładowania urządzeń mobilnych, wbudowany port USB, czy hot spot z możliwością korzystania z darmowego Internetu.

B 10 „Podwórko marzeń" - bezpieczny i ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. S. Konarskiego

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Anna Nakonieczny, Joanna Gałuszko, Beata Czerwińska

Lokalizacja: teren SP nr 2.
Opis: plac zabaw ma zostać zrealizowany na terenie zielonym w obrębie posesji należącej do SP nr 2, w sąsiedztwie miejskiej biblioteki, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Propozycja zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Części składowe: zestaw zabawowy, huśtawki, piaskownica, drabinki sprawnościowe,  ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, piłkochwyty, nawierzchnia bezpieczna.

B 11 Rozwinąć skrzydła - sensoryka w przestrzeni

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Wojciech Hołowacz, Aleksandra Hołowacz, Bernadetta Kozdęba
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 8
Opis: stworzenie nowatorskiego obiektu wkomponowanego w ogrodzenie, o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej przeznaczonego do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą. Wyposażenie - urządzenia, których wartość terapeutyczna i dydaktyczna polega na dostosowaniu wrażeń zmysłowych sprzyjających ogólnemu rozwojowi dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi na miarę ich indywidualnych możliwości.

B 12  Remont obelisku ufundowanego przez Ferdynanda Wenzla „na pamiątkę szczerego przywiązania i prawdziwego szacunku dla obywateli miasta Jarosławia"

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Tarkowska
Lokalizacja: między ogniskiem baletowym a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Opis: odrestaurowanie obelisku w konsultacji z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanie programu prac konserwatorskich, wyłonienie wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

B 13 Globalna wioska w Szkole Podstawowej nr 9

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Janusz Gałasiewicz, Joanna Grzeszczak
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 9
Opis: zakup komputerów do pracowni. Projekt pozwoli realizować podstawę programową w zakresie oczekiwanym przez uczniów. W placówce pracuje aktywnie grupa uczniów zajmująca się programowaniem robotów.

B 14  Siłownia na świeżym powietrzu wzdłuż Alei Kasztanowej na osiedlu Pułaskiego

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: działka miejsca na os. Pułaskiego wzdłuż Alei Kasztanowej i ul. Makary
Opis: wykonanie siłowni z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

B 15 Remont Trybuny Krytej - JKS Jarosław
Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

Lokalizacja: stadion JKS 1909 Jarosław, ul. Bandurskiego 2
Opis: odczyszczenie i odmalowanie konstrukcji trybuny, wymiana pokrycia dachu.

B 16  Rozbudowa Placu zabaw na osiedlu Pułaskiego

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: os. Pułaskiego
Opis: rozbudowa placu zabawna os. Pułaskiego o piaskownice, huśtawki i zjeżdżalnie

B 17  Doposażenie boiska sportowego przy ul. Starosanowej

Wartość: 35 400 zł
Wnioskodawca: Jerzy Kornafel, Krzysztof Kiper, Wiesław Strzępek

Lokalizacja: teren przy ul. Starosanowej i Sąsiedzkiej w pobliżu placu zabaw
Opis: doposażenie boiska do piłki nożnej oraz jego zaplecza, wyk. ogrodzenia wokół boiska do piłki nożnej i koszykówki, zakup siatek na bramki do piłki nożnej, odwodnienie i wyrównanie terenu, posianie trawy, zakup wózka do malowania linii z systemem rolek,  wiaty boiskowej, piłek.

B 18 Świetlikowy Zakątek

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Olaf Pokrywka
Lokalizacja: ul. 3 Maja 30
Opis: budowa nowego, funkcjonalnego, ogólnodostępnego  placu zabaw dla dzieci w wieku od. Ok. 5 lat do 10 lat; urządzenia m.in. huśtawki, sprężynowce, piaskownice i podesty, nawierzchnie bezpieczne. 

B 19  Budka Niepodległości

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Marzena Dudek
Lokalizacja: rynek lub ul. Grunwaldzka
Opis: Budka Niepodległości to przearanżowana i zrewitalizowana budka telefoniczna umiejscowiona w przestrzeni publicznej. W budce umieszczony byłby aparat z którego będzie można wsłuchać się w historię odtworzoną w słuchawce. Budka ma przyciągnąć przechodniów spełniając przy tym funkcje atrakcji turystycznej. Ważny jest też aspekt edukacyjny, pozwalający na transportowanie budki np. Do miejskich placówek oświatowych. Realizacja obejmuje: projekt wizualny, projekt funkcjonalności aparatu, merytoryczne przygotowanie treści instalacji, profesjonalne nagranie tekstów, licencje na korzystanie z nagrań, techniczne przygotowanie, aranżację, transport i montaż, wybrane działania promocyjne.

B 20 Wyposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Jarosławiu

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Barnaś

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 1, os. Armii Krajowej 9
Opis: zagospodarowanie przestrzeni do zabaw ruchowych, wyposażenie w sprzęty zabawowe (m.in. huśtawki, bujaki sprężynowe, ślizgawki, sklepik, kosz na śmieci, ławka, nawierzchnia poliuretanowa).

B 21  Pracownia Robotyki w Szkole Podstawowej nr 2

Wartość: 40 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2
Opis: remont sali, zakup wyposażenia, klocków lego, licencje na prowadzenie zajęć, laptopy

B 22 Ogródek Edukacyjno-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu

Wartość: 37 000-40 000 zł
Wnioskodawca: Jacek Wojtas, Kazimierz Zięba, Joanna Grzeszczak
Lokalizacja: plac za budynkiem SP nr 9
Opis: ogródek powstałby w pobliżu budynku szkoły dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych. W ogródku mogłyby przebywać nie tylko dzieci i młodzież szkolna, ale i mieszkańcy  dzielnicy. Dostępne byłyby elementy siłowni zewnętrznej, stoły do tenisa, stoliki szachowe.

 

 

Kategoria C - projekty małe do 10 000 zł
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 150 000 zł

 

C 01  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 3

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 3
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 02 Bezpieczeństwo drogowe dzieci w mieście i na nieoświetlonych wiejskich drogach

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „Tradycyjna Zagroda"

Lokalizacja: szkoły podstawowe w Jarosławiu
Opis: projekt jest całościowym ujęciem edukacji dzieci nt. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno w terenie zabudowanym oraz na nieoświetlonych drogach pozbawionych ciągów pieszych. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Podejmuje on zagadnienia istotne dla zdrowia i zycia młodego uczestnika ruchu drogowego zarówno z perspektywy pieszego, jak również pasażera środka komunikacji. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów, z praktycznymi ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

C 03 Bieg masowy dla uczniów szkół podstawowych z okazji 30-lecia III Rzeczypospolitej

Wartość: 5 000 zł
Wnioskodawca: Wojciech Popczyński
Lokalizacja: Kolonia Oficerska
Opis: organizacja biegu, upamiętnienie bohaterów zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, rywalizacji fair play.

C 04  Bieg Malucha w biegu z Europą 2019

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: jarosławski rynek
Opis: organizacja biegu dla dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczeństwa, wspólna zabawa, promocja wiedzy o Unii Europejskiej

C 05  ­Forum Wychowawcze Wspólna Troska

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: ks. Marian Bocho

Lokalizacja: Plac ks. Piotra Skargi 2, budynek szkoły
Opis: organizacja wykładów, aranżacja sal, zatrudnienie prelegenta, catering, wydruk materiałów roboczych na forum, wypożyczenie sprzętu audiowizualnego, rekrutacja uczestników i działania organizacyjne.

C 06 XXI Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca"

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu
Lokalizacja: hala sportowa MOSiR
Opis: organizacja turnieju międzyszkolnego dla wszystkich szkół podstawowych, warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie treningów piłkarskich, treningów z udziałem Bogdana Zająca i innych zaproszonych do współpracy trenerów.

C 07 Organizacja Pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dla społeczności lokalnej pod hasłem „Jestem widoczny, jestem bezpieczny"

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Magdalena Kuchta, Anna Homik

Lokalizacja: boisko sportowe przy SP nr 7
opis: w ramach projektu zakup elementów odblaskowych dla pieszych, lampek rowerowych, nagród dla uczestników konkursów: plastycznych, wiedzy o ruchu drogowym, znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, praktycznej jazdy rowerem. Zakup usług rekreacyjnych dla dzieci oraz materiałów i nagród do przeprowadzenia prelekcji i konkursów.

C 08 Jarosławski piknik rowerowy

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławska Sekcja Rowerowa przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia
Lokalizacja: rynek, stadion sportowy MOSiR
Opis: organizacja parady wszystkich pokoleń jarosławskich rowerzystów głównymi ulicami miasta. Na stadionie: konkurencje sprawnościowe, zawody, wyścigi dla dzieci i dorosłych, miasteczko rowerowe ruchu drogowego, koncert, prezentacje oryginalnych konstrukcji rowerowych.

C 09  III Piknik promujący drogi kulturowe

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja Dróg Kulturowych w Jarosławiu
Lokalizacja: ul. Benedyktyńska 5, Jarosławskie Opactwo
Opis: organizacja III pikniku promującego drogi kulturowe, wystawy oraz seminarium, kampania promocyjno-reklamowa

C 10 Chcemy więcej ptasich treli. Warsztaty tworzenia budek lęgowych w ramach programu „Pomagam ptakom"

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: „Fundacja Tradycyjna Zagroda"

Lokalizacja: szkoły podstawowe w Jarosławiu, uczniowie klas VII i VIII wybrani na podstawie zgłoszeń grup/klas.
Opis: warsztaty dla ok. 100 dzieci i młodzieży nt. ochrony dziko żyjących ptaków w Polsce połączonych z praktycznym utworzeniem budek (skrzynek lęgowych),  zawieszenie budek lęgowych w 5 wybranych miejscach (parkach, ogródkach szkolnych, skwerach) oraz opracowanie, wykonanie i montaż 5 tablic informujących o projekcie i przybliżających wiedzę nt. Pożytecznej roli ptaków i kilku wybranych gatunków.

C 11  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 1

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 1
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 12 III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzików im. T. Kościuszki

Wartość: 9 000 zł
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „TOP-9" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu

Lokalizacja: boisko sportowe przy SP nr 9
Opis: projekt zakłada organizację wakacyjnego  turnieju piłki nożnej, z udziałem 12-16 drużyn z Jarosławia oraz okolicznych powiatów. Zawody byłyby rozgrywane w 2-3 kategoriach wiekowych: U-9, U-11, U-13. Planowany termin: 24-25 sierpnia 2019 r.

C 13 Zaprogramowani na kodowanie

Wartość 10 000 zł
Wnioskodawca: Olaf Pokrywka
Lokalizacja: ul. 3 Maja 30
Opis: celem projektu jest rozwinięcie edukacji cyfrowej u najmłodszych dzieci oraz podniesienie umiejętności z zakresu programowania u dzieci starszych. Szkolenia, zakup laptopów do zajęć oraz tabletów do programowania.

C 14  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 4

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 4
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 15 Gala Walk Zawodowych MMA o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia
Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909
Lokalizacja: hala sportowa MOSiR
Opis: organizacja gali sportów walk zawodowych MMA

C 16 Akademia kreatywności i aktywności
Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu
Lokalizacja: środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu
Opis: projekt zakłada prowadzenie w ciągu roku cyklu warsztatów edukacyjnych i zajęć tematycznych rozbudzających kreatywność i aktywność dzieci. Kierowany jest do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jarosławia. Uczestnicy zyskają wysokiej jakości edukację opartą na twórczej zabawie, rozbudzającej ciekawość poznawczą.

C 17 e-Biblioteki w szkołach podstawowych

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz, Filip Nazarewicz
Lokalizacja: szkoły podstawowe w Jarosławiu
Opis: uruchomienie elektronicznych bibliotek w szkołach dla ułatwienia uczniom, rodzicom i nauczycielom wypożyczania książek. Możliwość sprawdzenia przez Internet dostępności książki w bibliotece szkolnej i wypożyczenie przez elektroniczną rezerwację, a następnie przez osobisty odbiór. Rozwiązanie jest uzupełnieniem funkcjonalności elektronicznych dzienników w szkołach uruchomionych w ramach projektu E-Jarosław.

C 18  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 6

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 6
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 19  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 5

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 5
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 20  Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze Szkoły nr 5 połączony z Dniem Dziecka

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: boisko przy Szkole Podstawowej nr 2
Opis: organizacja turnieju piłki nożnej, zakup niezbędnych materiałów, nagród. 

C 21 Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Lokalizacja: Rynek 13a
Opis: szkolenie wolontariuszy, wyposażenie w sprzęt do animacji imprez dla dzieci, przygotowanie do pomocy przy organizacji wydarzeń dla dzieci i młodzieży, animacji imprez środowiskowych, sprawowania opieki nad dziećmi, udzielania pomocy starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

C 22  Złota rączka dla seniora w Dzielnicy nr 2

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 2
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 23 Międzyszkolna Liga Robotyki

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz Filip Nazarewicz
Lokalizacja: szkoły podstawowe w Jarosławiu
Opis: organizacja rozgrywek, zakup materiałów dydaktycznych i nagród. Projekt propaguje zajęcia z zakresu programowania i robotyki, aktywizuje środowiska szkolne do korzystania z materiałów dydaktycznych jakie dostarczono do szkół w ramach projektu "Z robotem do szkoły". Cykliczna organizacja zmagań robotów w każdej ze szkół, ustalenie kalendarza rozgrywek, finał na jarosławskim rynku.

C 24  Logo Miasta Jarosławia

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Iwona Międlar
Opis: stworzenie identyfikacji wizualnej miasta z logo miasta i księga znaków

C 25  Od kodowania do programowania - OZOBOTY w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Magdalena Lehnart
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 8
Opis: zakup zestawu OZOBOTÓW z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych wraz ze szkoleniem dla nauczycieli. Zestaw będzie zawierał 20 robotów, pakiety lekcji, karty pracy "Edukacja przedszkolna - część I", zestawy mazaków, zestawy do zabaw "kodowanie na dywanie" z matami, krążki ruchu i cyfry do maty do kodowania, książki "kodowanie na dywanie".

C 26 Patriotyczno-edukacyjna wycieczka do Warszawy

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Fundacja „ Kreatywność Pro Bono"
Opis: wyjazd dzieci szkół podstawowych z rodzin o niskich dochodach do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.  

C 27  Złota rączka dla Seniora w Dzielnicy nr 7

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: obszar dzielnicy nr 7
Opis: projekt obejmuje wsparcie dla osób starszych w zakresie wykonania np. napraw domowych, czy innych prac, których seniorzy nie mogą sami zrealizować; uruchomienie telefonu z możliwością przyjmowania zgłoszeń, koszty utrzymania call center, usług i materiałów.

C 28  Materiały Promocyjne

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Marlena Brzyska, Aleksandra Toczek-Borysiuk 
Opis: zakup gadżetów promocyjnych np. naklejki na autobusy, puzzle, foldery, albumy itp.

C 29  Witacze Promujące Jarosław

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Toczek-Borysiuk, Marlena Dudek
Opis: stworzenie widocznych oznaczeń przy wjeździe do miasta, które będą witały przyjezdnych i zachęcamy do odwiedzenia miasta.  

C 30 Dzień Seniora 2019

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Marian Janusz, Teresa Pysz, Edward Tokarski
Lokalizacja: rynek lub bulwary nad Sanem
Opis: organizacja wydarzenia sprzyjającego integracji środowiska seniorów, promocja działalności podmiotów/stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych.

C 31 Integracja „Mojej Małej Ojczyzny" poprzez udział w VI Spotkaniach Świątecznych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Wojciech Popczyński
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5
Opis: celem projektu jest kultywowanie tradycji religijnych i staropolskich, integracja środowiska ‘Mojej Małej Ojczyzny", wzmacnianie więzi, tworzenie sytuacji sprzyjających praktycznemu wykorzystywaniu nabytych umiejętności, wiedzy i kompetencji. W programie spotkań m.in.  występy artystyczne, zabawy z nagrodami.

C 32 II Międzynarodowy Turniej Robotyki Szkół Podstawowych

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego
Lokalizacja: szkoły podstawowe w Jarosławiu
Opis: organizacja turnieju międzyszkolnego, materiały do budowy plansz turniejowych, przeprowadzenia turnieju, nagrody.

C 33  Jarosławski Wyścig rowerowy

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz
Lokalizacja: ulice miasta
Opis: organizacja wyścigu rowerowego dla różnych grup wiekowych ulicami miasta, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizowanie lokalnej społeczności.

C 34  Koncert „Widzieć sercem i muzyką"

Wartość: 6000 zł
Wnioskodawca: Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jarosławiu
Lokalizacja: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Opis: organizacja warsztatów muzycznych, koncertu, spotkania integracyjnego.