Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » BO 19: PROJEKTY ODRZUCONE
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

BO 19: PROJEKTY ODRZUCONE

1. Budowa połączenia kanalizacji deszczowej między ulicą Szczytniańską a ciekiem Szewnia Miłka
Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Kazimierz Leja, Korneliusz Polit

Projekt zaopiniowany negatywnie z uwagi na długotrwałe procedury uzgadniania dokumentacji (pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienie z PZD, uzgodnienia branżowe) oraz z uwagi na koszty przedsięwzięcia, przewyższający wartość 150 tys. zł.

2. Bulwary nad Sanem

Wartość: brak kwoty
Wnioskodawca: Kazimierz Berestecki

Projekt zaopiniowany negatywnie z uwagi na zakres przedsięwzięcia i co się z tym wiąże, duże koszty. W tegorocznym budżecie zostały już zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Bulwarów nad Sanem.

3. Trasy rowerowe

Wartość: 20 000 zł
Wnioskodawca: Marcin Nazarewicz, Filip Nazarewicz

Działka nie jest własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

4. Kuźnia Dom Jarosławskich Organizacji

Wartość: 100 000 zł
Wnioskodawca: Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Projekt zaopiniowany negatywnie z uwagi na koszty niezbędnych robót, jakich wymaga budynek oraz uzgodnień przekraczających wartość 150 tys. zł.

5. Jarosławski Znicz Pamięci

Wartość: 10 000 zł
Wnioskodawca: Obywatelska Rada Kultury „ORKA"

Znicz obecnie jest sprawny. Potwierdził to również wnioskodawca, który pismem z dnia 24 sierpnia br. wystąpił o zapalenie znicza w dniu 1 września br., tym samym projekt zdezaktualizował się i stał się bezprzedmiotowy.

6. Budowa wiaty grillowo-widokowej

Wartość: 150 000 zł
Wnioskodawca: Piotr Chmura, Marcin Zaborniak, Mirosław Lotycz

Projekt zaopiniowany negatywnie z uwagi na brak podpisów wnioskodawców.