Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Uchwała Rady Maista w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./ Rada Miasta Jarosławia na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się stałe obwody głosowania, w których ustala się granice i numery oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie, oraz przekazaniu wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31