Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Sesja Rady Miasta 17.12.2007
Poseł Tomasz Kulesza podczas sesji RM 17.12.2007 | Fot. Zofia Krzanowska
Poseł Tomasz Kulesza podczas sesji RM 17.12.2007
Fot. Zofia Krzanowska

XXIII sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 17 grudnia 2007 r. Uczestniczyło w niej 20 radnych, a także poseł Tomasz Kulesza, przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze starostą Tadeuszem Chrzanem, burmistrz Andrzej Wyczawski, jego zastępcy: Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, skarbnik Barbara Maziarka, naczelnicy wydziałów i prezesi spółek. Obrady trwały 2,5 godziny.

Na początku złożyłem gratulacje burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu w związku z przyznaniem mu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Michalovce na Słowacji. Burmistrz stwierdził, że jest to dla niego wielki zaszczyt. Przypomniał, iż współpraca między Jarosławiem a Michalovcami trwa już prawie 10 lat. Wspólnie zorganizowaliśmy wiele przedsięwzięć: m.in. „Most Przyjaźni ponad Karpatami”, wymiana młodzieży, targi turystyczne. W części uchwałodawczej podjęto 15 uchwał, z czego najwięcej, bo 9 dotyczyło budżetu miasta na 2007 r. Zmiany związane były m.in. z dochodami placówek oświatowych, i dodatkową kwotą subwencji oświatowej. Kwotę 40 tys. zł przeznaczono na zakup dwóch dystrybutorów paliw MZK, 78,8 tys. zł na modernizację stacji paliw MZK, a 6 tys. na zakup rejestratora pracy pługo-piaskarki w ramach zimowego utrzymania ulic.

Ponadto dokonano zmiany w uchwale w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej. Rada Miasta wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. prawa własności nieruchomo- -ści o pow. 0,0557 ha – dz. Nr 1708/4 obręb 4. Podczas obrad zmieniony został Regulamin Straży Miejskiej i nadany statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wniosek grupy radnych zostało przyjęte stanowisko, w którym Rada Miasta negatywnie ustosunkowała się do podwyżki opłaty środowiskowej, a co za tym idzie do wzrostu opłat za składowanie odpadów. Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz parlamentarzystów. Uchwalono także nowe ceny za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Jarosławiu. Cena biletu normalnego jednorazowego nie uległa zmianie – 1,80 zł na terenie miasta, I strefa (do 6 km) – 1,90 zł, II strefa (powyżej 6-12 km) – 2,20 zł, III strefa (powyżej 12 – 18 km) – 2,50 zł, IV strefa (powyżej 18 – 24 km) – 2,80 zł. Podniesiona została cena biletu ulgowego z 0,90 zł na 1,10 na terenie miasta, I strefa – 1,20 zł, II strefa – 1,40, III strefa – 1,60 zł, IV strefa – 1,80 zł.

W ramach interpelacji i wolnych wniosków odczytałem pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu dotyczące wsparcia finansowego dla Funduszu Pomocy Chorym Dzieciom. W chwili obecnej pomocy oczekuje 11- -letnia Marysia, mieszkanka Jarosławia, chora na cukrzycę insulinozależną. Ponadto przypomniałem o Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowaną przez Radio Lublin i Rzeszów, a koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radny Stanisław Machała ponowił prośbę o informacje na temat zagospodarowania terenów przy ul. Piekarskiej. Z kolei radny Andrzej Pieszko przypomniał o artykułach, jakie ukazały się w lokalnej prasie na temat likwidacji skweru zieleni przy Placu Bóżnic i apelował do dziennikarzy o rzetelne informacje. Radny Tadeusz Słowik zaproponował, by zorganizować odrębną sesję Rady Miasta poświęconą zagospodarowaniu ulicy Piekarskiej.

Na sposób umieszczenia tablic informacyjnych, które utrudniają widoczność kierowcom między os. Kombatantów i szpitalem zwrócił uwagę Radny Marek Leśko. Na zakończenie Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski zaprosił radnych do udziału w spotkaniu na temat wysypiska śmieci i gospodarki odpadami zaplanowanym na 20 grudnia 2007 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta.

Wspólnie z burmistrzem złożyłem obecnym na sesji życzenia zdrowia i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31