Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA zawiadamia mieszkańców miasta, że Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) został przeniesiony na teren bazy Zakładu Oczyszczania Miasta, przy ul. Racławickiej 24 w Jarosławiu.

•Punkt czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1330.

•Punkt przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców miasta odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

•Przedsiębiorcy mają możliwość odpłatnego umieszczenia odpadów w wyznaczonym punkcie.

•Rodzaj odpadów przyjmowanych to: baterie i akumulatory, drobne materiały izolacyjne zawierające azbest, elementy instalacji elektrycznej, zużyte opony oraz przeterminowane środki ochrony roślin, czy odpady spożywcze. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. nr 19, tel. 016 624 87 21 oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu, ul. Przemyska 15, Jarosław.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31