Strona główna » Nasze wydawnictwa » Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008

Chwila, która trwa
Podczas wernisażu wystawy Elżbieta M. Piekarska, Maciej Sarama, Jerzy Jartym | Fot. Zofia Krzanowska
Podczas wernisażu wystawy Elżbieta M. Piekarska, Maciej Sarama, Jerzy Jartym
Fot. Zofia Krzanowska

2 sierpnia br. w Galerii „Rynek 6” Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografcznej prac:
Jana Aaba, Henryka Góreckiego, Jerzego Jartyma, Katarzyny Łani, Krzysztofa Mru- ka, Macieja Saramy i Elżbiety Śliwińskiej. Na wernisaż przybyli m.in.: rzeszowski artysta fotografk Jerzy Wygoda, przewodnicząca Komisji Rozwoju Miasta Marta Batuk, znajomi i przyjaciele oraz dziennikarze. Komisarz wystawy Elżbieta M. Piekarska wręczyła autorom zdjęć pamiątkowe koszulki z Jarosławia, a Maciejowi Saramie z Sanoka także album o naszym mieście.

Jan Aab - najstarszy stażem w fotoklubie Atest 70, z wykształcenia plastyk i animator kultury, miłośnik fotografi architektury amerykańskiej, uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wielbiciel fotografi krajobrazowej i przyrodniczej.

Henryk Górecki - fotograf pracujący w jarosławskim Muzeum „Kamienica Orsetch” od 1976 r. publikuje zdjęcia w prasie i wydawnictwach albumowych. Nagrodzony medalem Związku Fotografków Polskich. Wystawy zagraniczne: zbiorowa w Nowym Jorku, indywidualna w Zurichu.

Jerzy Jartym - Fotografa jest obrazem, gdy fotografując widzę sen stojąc wśród światła pokoju, stojąc samotny ze swą fotografą, albowiem świat ucieka, pochłania moje życie. Fotografuję teraz albo już nigdy. Tę pustkę nienasyconą życiem Katarzyna Łania - Fotografa jest dla mnie podróżą w elementy otaczającego świata. Poprzez fotografe staram się ukazać istotne dla odbioru elementy wpływające na rozumienie otaczającej rzeczywistości oraz związane z nimi zjawiska. Myślę, że sztuką w fotografi jest umiejętność prze- mówienia do widza, a warsztat i ostrość niekoniecznie muszą być wygórowane. Krzysztof Mruk - jarosławianin, urodzony w 1957 r. Członek Klubu Fotografcznego „ATEST 7”. Publikuje zdjęcia w prasie i wydawnictwach albumowych. Brał udział w konkursach krajowych i wystawach. Zdobył wyróżnienie na międzynarodowej wystawie w Pekinie.

Maciej Sarama - lat 31, urodzony w Sanoku. Pasjonat muzyki, żeglarstwa i fotografi. Członek Klubu Konica Minolta.

Elżbieta Śliwińska - jarosławianka, absolwentka kierunku plastycznego Wydziału Pedagogicznego WSP w Krakowie, dyplom w pracowni malarstwa prof. Lucjana Orzecha. Twórczo zajmuje się malarstwem, fotografą i batkiem. Członkini Towarzystwa Fotografcznego „Atest 2000”. Uczestniczka wielu wystaw krajowych i międzynarodowych. Zaangażowa- na w pracę twórczą z młodzieżą, inicjatorka i współorganizatorka wielu działań artystycznych.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31