Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Bezpieczny Jarosław » Badania ankietowe
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Badania ankietowe

XIII. Badania ankietowe "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia"

W ramach programu "Bezpieczny Jarosław" w okresie od października do listopada 2016  r zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców miasta na temat "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia", stanowiące  kontynuację badań poświęconych problematyce bezpieczeństwa z 2013 r.  

Badanie zostało przeprowadzone przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu wśród mieszkających  na stałe 535 dorosłych mieszkańców Jarosławia. W badaniach wzięli udział mieszkańcy wszystkich przedziałów wiekowych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji sondażu, jego celem było zdiagnozowanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia jak również społecznych odczuć dotyczących funkcjonowania służb odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa publicznego.

Raport z badań został opracowany przez pracowników naukowych Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Badania ankietowe są częścią dofinansowanego projektu pn. "Razem uczymy się bezpieczeństwa - Jarosław 2016" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

XII. Badania ankietowe : "Problemy alkoholowe wśród młodzieży - kontynuacja"

W ramach programu Bezpieczny Jarosław na przestrzeni marca i kwietnia 2014 r zostały zrealizowane badania ankietowe wśród jarosławskiej młodzieży, które były kontynuacją badań
z 2011 r, przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Młodzieżą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W badaniu uczestniczyło 1078 respondentów, byli to uczniowie szkół gimnazjalnych - 252 uczniów i szkół ponadgimnazjalnych - 826 uczniów.

Badanie metodą sondażową przeprowadzili studenci PWSW a raport z badań opracowali pracownicy naukowi uczelni.

XI. Badania ankietowe - "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia"

W ramach programu "Bezpieczny Jarosław" w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców miasta na temat "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia".

Indywidualne wywiady z 771 dorosłymi mieszkańcami miasta przeprowadzili studenci a raport z badań opracowali pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

X Badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej na temat problemów alkoholowych

Na terenie miasta Jarosławia w ramach programu „Bezpieczny Jarosław" w okresie kwiecień - maj 2011 zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej na temat postaw młodzieży w odniesieniu do problemów alkoholowych, w tym przyzwolenia społecznego do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Badania przeprowadzili pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W badaniu przeprowadzonym metodą sondażową wzięło udział 591 uczniów.

W/w ankieta została opracowana przez pracowników naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

IX Badania ankietowe dotyczące oceny bezpieczeństwa, prowadzone wśród mieszkańców miasta Jarosławia

Narastające poczucie zagrożenia wynikające z negatywnych skutków transformacji systemowej, zjawisk kryzysowych w gospodarce oraz spadku poziomu życia mieszkańców powoduje, że coraz więcej miast w Polsce decyduje się na wdrożenie programu "Bezpieczne miasto". Program zakłada współdziałanie instytucji dbających o bezpieczeństwo i uruchomienie inicjatywy społecznej, której efektem będzie podniesienie poczucia odpowiedzialności za poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do konstrukcji programu "Bezpieczny Jarosław" wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców miasta. Wyniki tych badań pozwalają określić:

 • stan poczucia bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania
 • źródła przestępczości
 • rodzaje zjawisk patologicznych
 • rozumienie tematyki bezpieczeństwa
 • sposoby przekazywania informacji o zagrożeniach
 • kierunki działań prewencyjnych i profilaktycznych na terenie miasta.

VIII. Badanie ankietowe wśród uczniów jarosławskich szkół - kwiecień-maj 2009

Na przełomie kwietnia i maja 2009 roku pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia przeprowadzili badanie ankietowe dot. skali zjawiska uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu, środków psychoaktywnych, papierosów oraz oceny poczucia bezpieczeństwa w szkole i najbliższym otoczeniu.

Badanie ankietowe było zaplanowanym zadaniem w ramach programu "Bezpieczny Jarosław".

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród uczniów klas V i VI wszystkich szkół podstawowych, uczniów wszystkich klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. Łącznie przebadano ok. 900 uczniów (238 klas).

Ankietę przeprowadzono przyjmując jednolity klucz doboru respondentów w każdej placówce szkolnej. Badanie zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego w miejscu nauki wybranej grupy respondentów. Ankieta była anonimowa.

VII. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczestników wykładu „Uczę się żyć lepiej..." - marzec 2009

Cykl wykładów i seminariów pn. „Uczę się żyć lepiej..." przeznaczony był dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży oraz tych wszystkich, dla których bezpieczeństwo, właściwe wychowanie, edukacja dzieci i młodzieży jest wartością najważniejszą. Wszystkie zaplanowane spotkania realizowane były w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Organizatorem cyklu był wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jarosławia.

Inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce w dniu 18 września 2008 roku. Tematem wiodącym pierwszego wykładu, wygłoszonego przez p. Elżbietę Gruca - Bielenda - psychologa z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w  Rzeszowie, było zjawisko agresji.

13 listopada 2008 roku odbył się drugi wykład, prowadzony przez p. Agatę Majdę - wiceprezesa Polskiego Towarzystwa ADHD, koordynatorkę działań Stowarzyszenia oraz Elwirę Lenartowicz - psychologa Polskiego Towarzystwa ADHD zajmującą się diagnozowaniem dzieci i dorosłych, grupami terapeutycznymi, grupami wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Na przestrzeni I kwartału 2009r. odbyły się dwa wykłady.

- 26 lutego 2009r. „Bezpieczny Internet, bezpieczne dzieci" - Wykład wygłosił p. Jakub Śpiewak - pedagog i socjolog, założyciel i prezes Fundacji Kidprotect.pl

- 16 marca 2009 r. „Uzależnienia psychoaktywne" - Prelekcję wygłosił p. Daniel Mróz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES.

W trakcie spotkania kończącego cykl seminariów, jego uczestnicy zostali poproszeni przez organizatorów o wypełnienie ankiety, której celem było poznanie opinii odbiorców w zakresie doboru tematów, metod i jakości prowadzonych wykładów, oraz oczekiwań i propozycji dot. kolejnych szkoleń.

Wyniki tego badania będą stanowiły niezbędną pomoc przy ewentualnej kontynuacji działań w ramach dotychczasowego cyklu.

Badaniami objęto wszystkich uczestników wykładu tj. 76 osób. Odpowiedzi udzieliło 50 respondentów.

VI. Badanie ankietowe dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, prowadzone wśród mieszkańców miasta Jarosławia (320 ankiet) – grudzień 2007

W drugiej połowie 2007 roku przeprowadzono badanie ankietowe, które miało na celu poznanie opinii mieszkańców miasta Jarosławia na temat bezpieczeństwa publicznego (występujących zagrożeń, poczucia bezpieczeństwa itp.). Przyjęto reprezentatywną próbę losową 320 respondentów. Ankieta była anonimowa.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach realizacji zadań programu „Bezpieczny Jarosław". Ankieta składa się z dwunastu pytań zamkniętych, trzech pytań otwartych (pytanie 10, 11, 14) oraz metryczki - pytania o płeć, wiek, wykształcenie i zawód respondentów.

V. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczestników warsztatów „Bezpieczna młodzież – nasza wspólna sprawa” – styczeń 2008

W dniu 10 stycznia 2008 zakończył się cykl warsztatów tematycznych pod hasłem Bezpieczna młodzież - nasza wspólna sprawa" realizowanych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław". Warsztaty skierowane były do nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Łącznie wzięły w nich udział 94 osoby.

Pierwsze zajęcia odbyły się 7, 8 listopada 2007 r. i dotyczyły tematyki: Uzależnienia od środków psychoaktywnych - sposoby rozpoznawania i metody przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadziła Beata Nowicka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Antynarkotycznego „Karan".

Kolejne zajęcia odbyły się 5 grudnia 2007 r. Tematyka: Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej, oraz w dniach 9 i 10 stycznia 2008 r. pt. Metody pracy z dzieckiem trudnym.  Dwa ostatnie tematy zaprezentował Daniel Mróz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES w Rzeszowie.

W trakcie ostatnich zajęć w ramach cyklu seminariów jego uczestnicy otrzymali ankietę, której celem było poznanie ich opinii na temat jakości, metody prowadzonych wykładów i propozycji na kolejne szkolenia. Wyniki tego badania będą stanowiły niezbędną pomoc przy ewentualnej kontynuacji działań w ramach dotychczasowego cyklu.

Badaniem objęto wszystkich uczestników warsztatów w dniach 9,10 stycznia tj. 40 osób.

IV. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczestników seminarium „Bezpieczna Jarosław - bezpieczna młodzież” – maj 2006

W dniu 10 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się ostatni wykład z cyklu seminariów „Bezpieczny Jarosław - bezpieczna młodzież". Wykład na temat „Bądź wolny - czyli jak nie dać się zniewolić" prowadził o. Tomasz Marjański - Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. Cykl seminariów przeznaczony był dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców oraz tych wszystkich, dla których bezpieczeństwo, właściwe wychowanie, edukacja dzieci i młodzieży jest wartością najważniejszą. Wszystkie spotkania planowane i realizowane były w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem cyklu seminariów był wydział Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta Urzędu Miasta Jarosławia i Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

 

Inauguracja cyklu miała miejsce w dniu 16 listopada 2005 roku. Tematem wiodącym pierwszego wykładu, wygłoszonego przez ks. Andrzeja Augustyńskiego - Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży - było „Wychowanie - sztuka czy rzemiosło".

18 stycznia odbył się drugi wykład prowadzony przez mgr Renatę Tejkowską z Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień w Rzeszowie i dotyczył kwestii uzależnień, w szczególności narkomanii i alkoholizmu. Podczas tego spotkania p. dr Irena Brukwicka z PWSZ w Jarosławiu przedstawiła wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów PWSZ w Jarosławiu a dot. problematyki uzależnień. Uczestniczący w spotkaniu, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu - kom. K. Laska, zaprezentował pogląd tej instytucji na kwestię legalizacji posiadania niewielkich ilości narkotyków oraz zdecydowanego karania osób posiadających środki psychoaktywne.

Na spotkaniu w dniu 15 marca 2006 r. pan dr Piotr Tomasz Nowakowski przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaprezentował wykład na temat „uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i telewizji - oraz wyzwań wychowawczych i profilaktycznych epoki mediów".

 

W trakcie ostatniego spotkania w ramach cyklu seminariów jego uczestnicy otrzymali ankietę, której celem było poznanie ich opinii na temat jakości, metody prowadzonych wykładów i propozycji na kolejne szkolenia. Wyniki tego badania będą stanowiły niezbędną pomoc przy ewentualnej kontynuacji działań w ramach dotychczasowego cyklu.

Badaniami objęto wszystkich uczestników wykładu tj. 158 osób. Odpowiedzi udzieliło 93 ankietowanych.

III. Badanie ankietowe dotyczące uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny wśród młodych ludzi - marzec 2006

W marcu 2006 roku pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia przeprowadzili badanie ankietowe dot. skali zjawiska uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu, środków psychoaktywnych, papierosów, oraz oceny poczucia bezpieczeństwa w szkole i najbliższym otoczeniu.

Przedsięwzięcie to było zaplanowanym zadaniem, w ramach realizacji programu "Bezpieczny Jarosław".

Badaniem ankietowym objęto młodzież klas V i VI wszystkich szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. Spośród liczby ok. 2780 uczniów (107 klas) przyjęto do badań reprezentatywną próbę 612 osób - co stanowi 22%.

A także objęto młodzież wszystkich szkół średnich z terenu miasta Jarosławia. Spośród liczby ok. 6140 uczniów (216 klas), przyjęto do badań reprezentatywną próbę 614 osób - co stanowi 10%.

Ankietę przeprowadzono przyjmując jednolity klucz doboru respondentów w każdej placówce szkolnej. Badanie zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego w miejscu nauki wybranej grupy respondentów. Ankieta była anonimowa.

Niniejszy raport zawiera zestawienia liczbowe i graficzne, interpretację wyników a także informację o respondentach: ich płeć i miejsce zamieszkania.

a. Studenci (450 ankiet) - listopad 2005
b. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (612 ankiet) - marzec 2006
c. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (614 ankiet) - marzec 2006
Wyniki dotychczasowych badań ankietowych przeprowadzonych w ramach programu "Bezpieczny Jarosław"( również badań instytucji zewnętrznych) pozwolą na bardziej skuteczną realizację zadań wpływających na poziom bezpieczeństwa publicznego w mieście. Kontynuacja badań w następnych latach pozwoli na obserwację zmian jakie następują w sferze bezpieczeństwa publicznego w Jarosławiu oraz na modyfikację podejmowanych działań profilaktycznych.

II. Badanie ankietowe dotyczące oceny bezpieczeństwa, prowadzone wśród przedstawicieli różnych Instytucji i mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta Jarosławia (400 ankiet) - kwiecień-czerwiec 2004

W okresie od miesiąca kwietnia do końca czerwca 2004r. przeprowadzone zostało kolejne badanie ankietowe wśród przedstawicieli różnych Instytucji i mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta Jarosławia w temacie "Bezpieczny Jarosław". Przedsięwzięcie było kontynuacją rozpoczętych w 2003 badań ankietowych na temat Straży Miejskiej oraz badań opinii i satysfakcji z pracy przeprowadzone wśród strażników miejskich.

Celem przeprowadzonych badań było:

 • ustalenie stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta,
 • wyodrębnienie rodzaju i lokalizacji zagrożeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa,
 • uzyskanie informacji statystycznych do kontynuacji badań panelowych w przedmiocie bezpieczeństwa zbiorowego.

 

Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadu kwestionariuszowego w miejscach pracy i zamieszkania respondentów.

Ankiety zostały wysłane do 500 osób, a wypełniło je 396 mieszkańców miasta. W przedsięwzięciu wykorzystano skale oceny od 1 do 5; gdzie 1-oznacza maksymalne zagrożenia, natomiast 5-charakteryzuje minimalne zagrożenia.

Najistotniejsze zagadnienia i wnioski jakie zostały wysunięte z badania:

 1. Wyniki analizy ukazały dwa źródła rosnącej przestępczości, a mianowicie ogólne zubożenie społeczeństwa polskiego oraz wysokie i ciągle wzrastające bezrobocie.
 2. Zauważa się, że największe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego stanowią zakłócenia porządku przez nietrzeźwych, zła organizacja ruchu, a także przestępczość i demoralizacja nieletnich.
 3. Bezrobocie i zubożenie społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju patologii w rodzinach - rozpadu tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, a także sprzyjają rozwojowi wszelkiego typu sekt czy subkultur młodzieżowych.
 4. Istotnym krokiem, jaki należy uczynić, jest stosowanie działań profilaktycznych w postaci zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Pojawia się pomysł wykorzystania przez władze samorządowe obecnej infrastruktury klubów, domów kultury, świetlic oraz tworzenie nowych miejsc odpoczynku - zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, edukacyjnych i innych.
 5. Nasuwa się wniosek zainicjowania ścisłej współpracy środków masowego przekazu (lokalna telewizja, radio, prasa) z jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.
 6. Respondenci wyrażają opinię, że najskuteczniejszym źródłem informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego jest uzyskanie jej pod wyznaczonym numerem telefonu. Stąd nasuwa się wniosek - założenie specjalnego numeru telefonu.
 7. Wyniki badania pokazują, że mieszkańcy nie znają numeru telefonu do Straży Miejskiej - następuje konieczność rozpropagowania informacji ogólnych np. w formie broszur upowszechniających numer telefonu.
 8. Wyniki pokazują również ocenę działalności służb mundurowych, gdzie najlepszą ocenę uzyskała Policja najniższą zaś Straż Miejska. Pojawia się potrzeba poprawy wizerunku SM.
 9. Zdecydowana większość respondentów opowiada się za poprawą pracy monitoringu wizyjnego ulic miasta Jarosławia. Respondenci uznają wpływ monitoringu na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

I. Badanie ankietowe dotyczące oceny bezpieczeństwa, prowadzone wśród mieszkańców miasta Jarosławia (2000 ankiet) - czerwiec-wrzesień 2003

Jednym z pierwszych badań, była ankieta dot. funkcjonowania Straży Miejskiej przeprowadzona w okresie od 26 czerwca 2003 - 19 września 2003. Ankieta została przeprowadzona anonimowo z dołączoną do niej metryczką zawierającą wiek, płeć, zawód i rejon zamieszkania respondenta na założonej wcześniej próbie 2000 pełnoletnich mieszkańców miasta Jarosławia.

Przyjęto metodę wywiadu bezpośredniego. Wyniki ankiety uzyskano po dokonaniu wielokrotnej analizy i komputerowej obróbce zebranego materiału. Dopuszczalny błąd oszacowania wynosi w tym wypadku 1,5% przy założonym poziomie ufności 95%.

Ankieta dotycząca Straży Miejskiej dostarczyła wielu informacji o tym, jak mieszkańcy Jarosławia postrzegają i oceniają tę formację, jakie są ich oczekiwania i jakie negatywne strony działalności Straży wzbudzają największe emocje.

Należy zauważyć, że poziom wiedzy mieszkańców na temat Straży jest niezadowalający i istotną rolą tej formacji jest zmiana istniejącego stanu rzeczy. zmianie. Najczęściej wymienianym przez ankietowanych źródłem wiedzy o SM jest indywidualna informacja, rozmowy i media. W ten stan wiedzy wpisuje się również nikła znajomość numeru kontaktowego telefonu SM (82% respondentów udzieliła odpowiedzi negatywnej). Z tego też względu niezbędne staje się dostarczanie szerszej informacji społeczeństwu, poprzez stworzenie kanału przepływu informacji na linii Straż Miejska - mieszkańcy Jarosławia.
Również zbyt niski jest poziom wiedzy ankietowanych o zakresie kompetencji tej formacji. Działania Straży Miejskiej są więc oceniane przez pryzmat pojedynczych działań, głównie z zakresu egzekwowania przepisów o ruchu drogowym. Wystawianie mandatów jest czynnikiem bezpośrednio i głównie wpływającym na negatywną ocenę działań SM.

Z uwagi na nie wystarczające upowszechnienie zadań Straży Miejskiej, blisko 50% respondentów nie potrafiła udzielić odpowiedzi dot. sposobu wypełniania przez nią zadań a ocena negatywna była nieznacznie wyższa niż opinie pozytywne

Pomimo rozbieżnych często opinii respondentów w kwestiach szczegółowych, 60% z nich stwierdziło jednak, że działania Straży Miejskiej są potrzebne, a jedynie 14% nie dostrzegało potrzeby jej funkcjonowania.
Oznacza to w praktyce, że w odczuciu mieszkańców Straż Miejska jest potrzebna i powinna działać na terenie Jarosławia.

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych zostały wyraźnie określone oczekiwania mieszkańców wobec tej formacji .

Należą do nich w szczególności postulaty dotyczące :

 1. Zwiększenia liczby patroli oraz uruchomienie nocnego patrolu
 2. Zwiększenia kultury i życzliwości funkcjonariuszy
 3. Prowadzenia szkoleń w zakresie psychologii i sprawności fizycznej funkcjonariuszy oraz kontaktów z lokalną społecznością,
 4. Zmniejszenia roli represyjnej ( więcej pouczać mniej karać).
 5. Zwiększenia szybkości reakcji w sytuacji zagrożenia.
 6. Wzbudzania respektu i zaufania swoją postawą i działaniami.
 7. Ograniczenia tolerancji dla chuligańskich wybryków młodzieży
 8. "Reklamowania" usług "miejskiej policji".
 9. Zatrudnienia kobiet w Straży
 10. Zapewnienia całodobowego dyżuru w Straży Miejskiej (ogólnodostępny całodobowy telefon)
 11. Zapewnienia obsługi monitoringu wizyjnego.
 12. Podzielenia miasta na rejony z przypisaną odpowiedzialnością określonych funkcjonariuszy.
 13. Przeszkolenia funkcjonariuszy z zakresu historii miasta aby mogli udzielać informacji np. turystom.