Strona główna » Niepodległa » Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Niepodległości
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Niepodległości

W skład komitetu wchodzą:
 • Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia (Przewodniczący)
 • Anna Schmidt-Rodziewicz - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP
 • Mieczysław Golba - Senator RP
 • Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Zbigniew Piskorz - Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 • mł. insp. Mariusz Rabka - Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu
 • mł. bryg. Krzysztof Kowal - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
 • ppłk Paweł Brzęk - Dowódca Batalionu Obrony Terytorialnej w Jarosławiu
 • ppłk Janusz Niedźwiedź - Dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu
 • ppłk Leszek Przeszłowski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 • ks. prałat Andrzej Surowiec - Archiprezbiter Jarosławski
 • ks. prałat Marian Bocho - Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
 • ks. Krzysztof Szczygielski - Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu
 • ks. Krzysztof Błażejewski - Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu
 • Beata Mędrala - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
 • Małgorzata Schneider-Dutko - wieloletni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
 • Grzegorz Pieszko - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu
 • Tadeusz Słowik - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
 • Zbigniew Broś - Prezes Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 3 w Jarosławiu
 • Szymon Wawrzyszko - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność"
 • Jadwiga Piątek - Przewodnicząca ZR Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu
 • dr Tomasz Kulesza - Prezes Koła Łowieckiego „Sokół" w Jarosławiu
 • Zbigniew Hanas -  Współprzewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławiu
 • Elżbieta Rusinko - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu
 • Teresa Krasnowska - Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia
 • Maria Korczyńska-Kwitkowska - Prezes Stowarzyszenia Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław"
 • mjr rez. Józef Bednarczyk - Prezes Związku Żołnierzy WP Koło Nr 5 w Jarosławiu
 • Franciszek Rokosz - Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Jarosławiu
 • Henryk Jarema - Wiceprezes Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu
 • dh. Wioletta Biela - Komendantka Hufca ZHP im. Czesławy „Baśki" Puzon w Jarosławiu
 • Jerzy Czekalski - Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu
 • Stanisław Ryznar - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Muzycznego „Laudate Dominum" Jarosławskiej Orkiestry Dętej
 • Mariusz Mituś -  Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu
 • Piotr Pajda - Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu
 • Marian Janusz - Przewodniczący Jarosławskiej Rady Seniorów
 • Wiesław Strzępek - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr I w Jarosławiu
 • Zbigniew Dąbrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr II w Jarosławiu
 • Marcin Zaborniak - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr III w Jarosławiu
 • Grażyna Strzelec - Przewodnicząca Rady Dzielnicy Nr IV w Jarosławiu
 • Sebastian Kogut - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr V w Jarosławiu
 • Piotr Marmuźniak - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr VI w Jarosławiu
 • Marcin Nazarewicz - Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr VII w Jarosławiu