Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (162) / 2006 » Michalovce
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (162) / 2006

Michalovce i Jarosław

Miasto Jarosław jest otwarte na współpracę zagraniczną. Pierwszą w nowej historii umowę partnerską podpisali 5 lipca 1998 r.: ówczesny Burmistrz Michaloviec Ladislav Ebsky oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Jerzy Matusz.

Kontakty z Michalovcami miały już kilkuletnią historię, trzy lata wcześniej rozpoczęta została współpraca na płaszczyźnie sportu i rekreacji poprzez udział w jarosławskim Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet im. Leszka Gduli piłkarek z drużyny Zekon - Nafta Michalovce oraz obecność w Michalovcach Zespołu Pieśni i Tańca JAROSŁAW w 49. Zemplińskim Jarmarku i 39. Festiwalu Folklorystycznym. Sport i rekreacja stały się płaszczyzną, na której zacieśniały się pierwsze wzajemne kontakty.

Przez osiem lat wzajemne relacje zawsze były bardzo serdeczne, a objęte współpracą dziedziny: kultura, sport i turystyka pozwalały na ożywienie społeczności obydwu miast. Warto wymienić niektóre z nich. Między innymi artyści słowaccy prezentowali swoje prace w jarosławskich galeriach (pierwsza wystawa odbyła się w 1999 r.), zaś grupy taneczne występowały podczas Jarmarków Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych. Zespół Pieśni i Tańca "Jarosław" kilkakrotnie występował w Michalovcach w ramach Jarmarku Zemplińskiego.

Również turystyka staje się pomostem scalającym wzajemne kontakty. Systematyczny udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, czy Targach Turystycznych w Brnie i Bratysławie, odzwierciedlają istotę współpracy. Wspólne stoisko wystawiennicze Michaloviec i Jarosławia pokazuje bogatą i żywą tradycję partnerstwa. Od 2002 r. współpraca została poszerzona o wymianę dzieci i młodzieży, która cieszy się dużym zainteresowaniem i jest kontynuowana do dzisiaj. Wzajemne poznawanie i promowanie swojej kultury, tradycji oraz przyjazne stosunki dyplomatyczne pieczętuje inicjatywa nazwania z ulic w centrum obu miast: ul. Michalovska - Jarosławiu i ul. Jarosławska - w po stronie słowackiej.

W maju 2002 r. władze Jarosławia uczestniczyły w III Międzynarodowych Spotkaniach Przedsiębiorców w Michalovcach.

O intensywności kontaktów świadczy też wyjazd radnych Rady Miasta Jarosławia (9-10 września 2003 r.) na zaproszenie władz miasta Michalovce w celu zapoznania z realizacją tzw. "centralnej pesej zony", oddanej do użytku 5 lipca 2003 r. Radni z Przewodniczącym Marianem Januszem na czele uzyskali informacje na temat rozwiązań technicznych i kosztów budowy. W tym czasie odbyło się spotkanie z radnymi partnerskiego miasta, naczelnikami wydziałów oraz przedstawicielami prasy i telewizji. Rewizyta przyjaciół ze Słowacji w Jarosławiu nastąpiła 15-16 lipca 2004 r. Spotkanie było również okazją do uzgodnienia szczegółów dalszej współpracy.

Na uwagę zasługuje niecodzienne przedsięwzięcie "Most Przyjaźni Ponad Karpatami" zrealizowane 26 czerwca 2004 r. dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Małych Projektów PHARE Polska - Słowacja zarządzanego przez Stowarzyszenie Eurokarpaty. Wóz transmisyjny TVP 3 Rzeszów transmitował na żywo z Michaloviec uroczystości związane z obchodami 760. rocznicy pierwszej wzmianki o tym partnerskim mieście na Słowacji. Władze obu miast i mieszkańcy przekazywali sobie nawzajem pozdrowienia, zaś dziennikarze przybliżyli historię i przeprowadzili wiele wywiadów. Czterdziestominutowa transmisja była doskonałą promocją Jarosławia i Michaloviec. Pokazano tez migawki z otwarcia krytej pływalni i odnowionego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Legionów. Otwarta została również wystawa prac plastycznych, które zgłoszono na polsko - słowacki konkurs pod hasłem "Zapraszamy przyjaciół do naszego miasta". Po raz pierwszy na jarosławskim rynku kucharki z Michaloviec pod okiem głównego kucharza Krzysztofa Górskiego ugotowały 4 tysiące porcji słowackiego gulaszu.

Goście ze Słowacji kilkakrotnie podziwiali muzykę dawną podczas Międzynarodowych Festiwali "Pieśń naszych korzeni".

Od wielu lat przedstawiciele obu urzędów konkurują o Puchar Burmistrza Michaloviec rozgrywając międzynarodowe mecze piłki nożnej.

Dowodem szczególnego wyróżnienia i podkreśleniem ważności współpracy z Michalovcami było przyznanie przez Burmistrza Janusza Dąbrowskiego w grudniu 2005 r. Honorowej Nagrody JAROSŁAWA 2005 w dziedzinie współpracy międzynarodowej Burmistrzowi zaprzyjaźnionego miasta Josefowi Bobikowi.

Numery archiwalne
Lipiec 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31