Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Ogólnoświatowy Dzień Ochrony Środowiska w Publicznym Gimnazjum Nr 3

W okresie zagrożeń środowiska ważną rzeczą jest wzbudzanie motywacji wśród młodego pokolenia ludzi, rozpoznawanie zagrożeń i uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Już od początku cywilizacji człowiek zmieniał istniejące w naturze reguły i niszczył przyrodę: wycinał lasy, zabijał zwierzęta, zatruwał powietrze, wodę i glebę, budował fabryki, produkował tony śmieci. Mimo narastających zagrożeń człowiek nie zdaje sobie sprawy z końcowego efektu skażenia i degradacji środowiska. Na ile przyroda jest w stanie zaakceptować ingerencję człowieka?

Dlatego nieodzowne staje się wyposażenie młodego pokolenia ludzi w odpowiednią proekologiczną wiedzę, umiejętności i kulturę. Należy przypominać, tłumaczyć, nawoływać do właściwej postawy, od której tak wiele zależy. Ważne jest określenie miejsca człowieka w przyrodzie i ukazanie źródeł zagrożeń, jakie stwarza cywilizacja. Uczniowie powinni rozwijać w sobie świadomość, że w przyszłości, to oni staną się współodpowiedzialni za losy Ziemi. Dbałość o przyrodę Ziemi jest warunkiem naszego dalszego istnienia. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko częścią przyrody. Rola edukacji ekologicznej jest bardzo ważna. Staram się ją realizować w szkole w jak najszerszym zakresie poprzez organizowanie konkursów o tematyce ekologiczno - prozdrowotnej, apeli okolicznościowych, akcji ekologicznych itp.

Z okazji Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Środowiska obchodzonego co roku na całej kuli ziemskiej, dnia 5 czerwca Szkolny Klub Ekologiczny "ECHO" oraz uczniowie klas: IIa, IIb, IIc i IId pod moim kierownictwem przygotowali na tę uroczystość apel, którego motto brzmi: DYSZY ZIEMIA NIE ZIEMIĄ, LECZ DYMEM, ASFALTEM, SPALINAMI...

Program imprezy przedstawiał się następująco:
1) Zorganizowanie apelu poświęconego Ogólnoświatowemu Dniu Ochrony Środowiska,

- piosenki o tematyce ekologicznej,
- dekalog ekologiczny,
- wiersze ekologiczne,
- przedstawienie pt. "Dziady Ekologiczne czyli rzecz o recyklingu",
- ekoślubowanie.

2) Rozprowadzenie w szkole ulotek dotyczących konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

3) Rozdanie dyplomów i nagród za udział w konkursach o treści ekologicznej:
- Konkurs ekologiczny - I miejsce zajęły uczennice: Paulina Szegda z II d i Magdalena Łapa z II c.
Konkurs "Śmieciosztuka" - I miejsce zdobyły uczennice klasy II a: Kinga Malawska i Monika Trojniak.

Podejmując z uczniami tę pracę, mam nadzieję, że nie pójdzie ona na marne, a wspólny nasz wysiłek zaowocuje w przyszłości w postaci społeczeństwa rozwijającego się w harmonii z przyrodą.

Joanna Gałuszka
Publiczne Gimnazjum Nr 3
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31