Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 5 (89) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 5 (89) / 2000

Strona 2
Ojciec św. Jan Paweł II Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia

Uchwała Nr 290/XVIII/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 3 kwietnia 2000 r.
w sprawie nadania
HONOROWEGO OBYWATELSTWA
MIASTA JAROSŁAWIA

Rada Miasta Jarosławia działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13poz. 74 z 1996r, z późn. zmianami/

§ 1
ma zaszczyt nadać w Roku Milenijnym 2000
HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA JAROSŁAWIA
Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II
w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, oraz za obrona życia, solidarności i pokoju.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31