Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Rozmowa
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Musimy dbać o interesy miasta...
Lokal w budynku przy Grunwaldzkiej 18 został już sprzedany | Fot. T. STRZĘBAŁA
Lokal w budynku przy Grunwaldzkiej 18 został już sprzedany
Fot. T. STRZĘBAŁA

Panie Burmistrzu Powszechna Spóldzielnia Spożywców Społem w Jarosławiu wystosowała list otwarty dotyczący protestu sprzedaży tak zwanej dawnej „Stylowej”. Co Pan na to?
- Od lat wspieramy rozwój działalności gospodarczej na terenie Jarosławia. Jako gospodarze musimy jednak troszczyć się o dobro całej społeczności, nie preferując jednych podmiotów gospodarczych kosztem innych. Musimy również dbać o stan miejskiego budżetu, z którego wspieramy szkoły, realizujemy pomoc społeczną, inwestujemy w kulturę i rozwój naszego miasta. Szczególnie teraz, w tym trudnym czasie spowolnienia gospodarczego, nie może zabraknąć środków na realizację działań ważnych dla mieszkańców Jarosławia. Aby zrealizować te cele konieczne jest podejmowanie racjonalnych, a nie emocjonalnych decyzji. W przypadku budynku, w którym lokale wynajmuje Spółdzielnia Społem, środki pozyskane z jego sprzedaży będą rzeczywiście duże. Dodatkowo, jako że obiekt jest zabytkowy i wymaga pilnego remontu, właściciel lokalu będzie musiał zaakceptować obowiązki wynikające z tego faktu.

Jakie korzyści wynikną ze sprzedaży lokalu?
- Ta kamienica położona w ścisłym centrum miasta jest zabytkiem, który wymaga remontu. Z punktu widzenia dbałości o interesy miasta i jego mieszkańców, a także dbania o zabytki, rozwiązaniem niezwykle korzystnym jest sprzedaż obiektu za najwyższą zaoferowaną stawkę. W kolejnych latach miasto będzie pozyskiwać stałe dochody z podatków, jakie będzie płacił inwestor prowadzący tam działalność gospodarczą. Tym samym będziemy mogli zaspokajać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Z punktu widzenia dochodów, które miasto pozyska i przeznaczy na realizację celów zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców Jarosławia, sprzedaż tego obiektu jest korzystna. Podobnie jest ze zdrową konkurencją na rynku oraz likwidowaniem przywilejów jednych kosztem większości.

Sprzedaż odbyła się w formie przetargu nieograniczonego otwartego.
- Tak, to jedyna możliwość sprzedaży budynku jaką przewiduje prawo. Ta forma daje wszystkim podmiotom równe szanse. Zgodnie z prawem zbycie lokalu może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Te przewidują przy sprzedaży lokalu użytkowego (a taki jest charakter lokalu) żadnych preferencji dla podmiotów gospodarczych, w tym oczywiście takich jak spółdzielni. Przetarg na zbycie lokalu był przetargiem nieograniczonym i mógł w nim wziąć udział także PSS. O rozwoju życia gospodarczego w naszym mieście muszą bowiem decydować prawa wolnego rynku, a nie urzędnicy, czy wymuszający działania naruszające prawo przedsiębiorcy. Należy przy tym zaznaczyć, że żadna firma, w tym Spółdzielnia Społem nie ma większych praw, niż inne podmioty gospodarcze. Czy nie jest zatem niezgodne z prawem przyznawanie jej w tej sytuacji szczególnych przywilejów, których domagają sie pracownicy Społem.

Społem zarzuca Panu, że o sprzedaży lokalu nie poinformowano w należytym trybie.
- To nieprawda. Na sesji RM radni wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch lokali w tej kamienicy. Ale zdecydowałem się na sprzedaż tylko jednego z nich. O tym prezes spółdzielni jakoś stara się nie pamiętać. O wypowiedzeniu umowy najmu poinformowaliśmy Spółdzielnię w należytym terminie zgodnie z zapisami umowy, którą podpisała z miastem. Nie naruszono tu ani prawa, ani dobrych praktyk. Rozumiemy, że konieczność stanięcia do konkurencji z innymi jak równy z równym jest dla Społem uciążliwa, ale dla klientów może oznaczać to lepszą obsługę, niższe ceny i wyższy standard. O to właśnie musi zabiegać Rada Miasta i Burmistrz. A czy nie jest tak, że obecnie wiele z produktów oferowanych przez Społem ma wyższe ceny, niż konkurencyjne sklepy w okolicy? Zwiększenie konkurencji spowoduje z pewnością ich obniżenie. Ponadto uchwałę Rady Miasta wyrażającą zgodę na sprzedaż lokalu można zgodnie z prawem zaskarżyć do sądu administracyjnego. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by choć jeden z podpisanych pod petycją skorzystał z tej możliwości. Orzeczenie sądu usunęłoby wątpliwości związane z rozstrzygnięciem sprawy. Jednak prezes nie podjął takiego kroku, choć miał do tego pełne prawo.

Sprawa sprzedaży tego lokalu została przesądzona...
- Zgadza się. Pamiętajmy, że PSS ma w Jarosławiu kilkanaście innych lokali, w tym sporo w branży spożywczej, więc robienie z tego wielkiego problemu jest trochę na wyrost i chyba zwykłą próbą zwrócenia na siebie uwagi. Przecież około 200 metrów dalej znajduje się kolejny samoobsługowy spożywczy sklep PSS-u. Sklep przy ul. Grunwaldzkiej 18 położony jest w ścisłym centrum miasta, wszyscy widzą w jakim jest stanie. Podsumowując pragnę podkreślić, iż budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 18 został wystawiony na sprzedaż, a Społem tak jak inni chętni, mógł nabyć go od miasta i pomóc w remoncie tego zabytkowego obiektu. Poza tym podkreślam, że PSS dzierżawi od lat kilka innych jeszcze lokali handlowych w centrum miasta.

W dniu 8 grudnia został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu handlowego położonego w Jarosławiu przy ul. Grunwaldzkiej 18. Spośród ośmiu ofert, jakie wpłynęły do Ratusza, wybrano jedną. Najwyższa oferowaną ceną była cena 6 mln 200 tys. zł. Cena ta zostaje obniżona zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami o 50 % z uwagi na fakt, że budynek w którym jest sklep wpisany jest do rejestru zabytków. Najlepszą ofertę złożył przedsiębiorca jarosławski.

Zgodnie z prawem uchwałę o Rady Miasta wyrażającą zgodę na sprzedaż lokalu można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Nic nie stało na przeszkodzie, by choć jeden z podpisanych pod petycją skorzystał z takiej możliwości. Orzeczenie sądu usunęłoby wątpliwości związanych z rozstrzygnięciem sprawy. 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Jarosławiu dzierżawi siedem lokali handlowych w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław. Umowy najmu zajmowane są przez okres co najmniej dwudziestu lat. Są to: - Rynek 2 - tzw. Ratuszowa, na os. Jagiellonów 1, na os. Tysiąclecia 12 - trzy lokale handlowe, przy ul. Grodzkiej 16 i Rynku 3. 

Rozmawiali:
Iwona Międlar
i Tomasz Strzębała
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00