Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Sesja Rady Miasta 26.10.2009 r.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny wręczał Złote Odznaki Za Zasługi dla Miasta Jarosławia.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny wręczał Złote Odznaki Za Zasługi dla Miasta Jarosławia.
Wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski przyjmuje gratulacje od wojewody Mirosława Karapyty. | Fot. M. ROŻEK(2)
Wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski przyjmuje gratulacje od wojewody Mirosława Karapyty.
Fot. M. ROŻEK(2)
Od uroczystej dekoracji Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu rozpoczęła się LVII Sesja Rady Miasta w dniu 26 października 2009 r. Następnie razem z wiceprzewodniczącymi Jarosławem Pagaczem, Marianem Kozłowskim i Andrzejem Lichończakiem w towarzystwie burmistrza Andrzeja Wyczawskiego i wojewody Mirosława Karapyty wręczyliśmy Złote Odznaki za Zasługi dla Miasta Jarosławia. Otrzymali je: Zdzisław Szewczyk - Prezes Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu, radny RM Jarosławia w latach 1990-1994 Eugeniusz Turek - członek Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu, radny RM Jarosławia w latach 1990-1994 i 1998-2002, długoletni Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr 6 Jan Kisiel - Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Jarosławiu Kazimierz Kopeć - członek Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu. Ze względu na zły stan zdrowia Zdzisława Szewczyka i Eugeniusza Turka wręczono Złote Odznaki kilka dni wcześniej. Po przerwie 16 radnych przystąpiło do pracy nad projektami uchwał. Pierwsza przyjęta uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie. O kwotę 7 tys. 230 zł została zwiększona dotacja celowa na oświatę i wychowanie z przeznaczeniem na czworo dzieci zamieszkałych w Jarosławiu, ale uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Muninie. Następnie radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta Jarosławia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy w wysokości 200 tys. zł na realizację udziału fi- nansowego Gminy Miejskiej w remoncie ulic Krakowskiej, Kraszewskiego oraz 3-go Maja. Przyjęto także Lokalny Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015. Jest to niezbędny dokument do wniosków o pozyskiwanie środków m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Mechanizmów Finansowych EOG. Kolejne cztery uchwały, które zostały przyjęte przez radnych dotyczyły zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Jarosławiu w drodze przetargu. Przyjęto także uchwałę dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Spółdzielczej. Zmiana objęła obszar o powierzchni 11,50 ha, pomiędzy ul. 3-go Maja, ul. Żołnierską, ul. Głęboką do projektowanej drogi obwodowej i granic administracyjnych miasta Jarosławia z gminą Jarosław. Uchwalono także Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Spółdzielcza” w Jarosławiu oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Sportu i rekreacji przy ul. Bandurskiego” w Jarosławiu. Głosowanie poprzedziła prezentacja.
Ponadto radni wyrazili zgodę na zmianę w uchwale z 29 czerwca dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na remont dróg powiatowych Powiatowi Jarosławskiemu. Kwotę 316 tys. 500 zł zwiększono o 120 tys. zł. Uchwała dotycząca obniżenia o 5% podatku od środków transportowych zakończyła obrady sesji. Nowym stawkom podatkowym podlegają - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton, - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do 12 ton, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu noworodpojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - autobusy. Wysokość podatku ustala rada gminy z tym, że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, ani minimalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów. Po przeszło 2 godzinnych obradach zamknąłem obrady sesji.
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00