Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Sesja Rady Miasta 23.11.2009 r.
Sesja LVIII w dniu 23 listopada odbywała się przy udziale 20 radnych. Uczestniczyli w niej zastępcy burmistrza Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, sekretarz Jan Biłas i skarbnik Barbara Maziarka. Radni przez głosowanie nanieśli zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i budżet na przebudowę kanalizacji ulicy Trybunalskiej planowany na 2010 rok zwiększono środkami miejskimi o 350 tys. zł, taka kwota podyktowana jest ciągłymi podtopieniami tego miejsca i problemami z tym związanymi. Radni podjęli też temat opłat za wodę i ścieki w przyszłym roku. I tak cena za m³ wody dla gospodarstwa domowego oraz odbiorców pozaprzemysłowych wyniesie 3,80 zł/m³, a dla odbiorców przemysłowych 3,82 zł. Opłata abonamentowa za korzystanie z wodomierzy wynosić będzie 4 zł 74 gr od odbiorcy za miesiąc użycia. Natomiast cena za odprowadzanie ścieków wynosić będzie od przyszłego roku dla gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych 3 zł 86 gr za m³, natomiast opłaty abonamentowe zostały ustalone na 4 zł 74 gr za miesiąc. Jednocześnie ustalono na mocy uchwały, iż z budżetu miejskiego dopłata wynosić będzie 27 gr/m³ za wodę i 11 gr/m³ za odprowadzanie ścieków. Poza tym padła decyzja o remoncie kapitalnym sanitariatów w ratuszu. Wymagała ona zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2010 rok w wys. 100 tys. Sanitariaty wymagają kapitalnego remontu, łącznie z instalacją wodną w pionach budynku. Boczna ul. A. Fredry - otrzymała nazwę Czesława Miłosza, poza tym przekazano 130 tys. zł dla Centrum Opieki Medycznej na zakup nowoczesnego respiratora dla noworodków, poprzedni służył pacjentom przez 30 lat. O 120 tys. zł zwiększono finansowanie remontu dróg powiatowych: ul. Mączyńskiego i Siemińskiego, następnie przekazano 95 tys. zł na doposażenie sali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 2, poza tym przekazaliśmy 25 tys. zł na zasiłki celowe dla podopiecznych MOPS-u. Chwilę dyskusji zajęło radnym omówienie spraw Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dyrektor Barbara Stec poinformowała o dwóch rodzajach świadczonych usług. MZK prowadzi standardowo przewozy dotowane oraz tzw. linie regularne, do których nie dopłaca Gmina. Do dzisiaj nie zapadła jeszcze decyzja o dopłatach do linii regularnych prze Urząd Marszałkowski. W ramach interpelacji radni poruszali problem braku nadzoru placów zabaw, nieuporządkowanych placów na terenach osiedli oraz działek miejskich.
Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30