Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora » Zaproszenia na spotkania
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zaproszenia na spotkania

22 i 28 maja o zdrowiu i bezpieczeństwie seniorów

Wiosna w pełni, coraz więcej w nas energii, w związku z tym i Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora przyśpiesza. Już po raz czwarty zapraszamy na cykliczne spotkania w ramach programu - najbliższe 22 i 28 maja 2014 r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji.

Tym razem jarosławskim seniorom zostanie przybliżona problematyka zdrowia oraz bezpieczeństwa w domu, podczas wypoczynku, ale też w czasie wykonywania codziennych czynności, spacerów, zakupów, przemieszczania się ulicami miasta pieszo i środkami komunikacji publicznej. Zapraszamy do Sali Lustrzanej CKiP 22 maja br. (czwartek) o godz. 13.00 oraz 28 maja br. (środa) o godz. 17.00.

W pierwszej części spotkania lek. med. Elżbieta Kruzel - Ordynator Oddziału Reumatologii COM w Jarosławiu wystąpi z prelekcją nt. „Osteoporoza - diagnostyka, leczenie i profilaktyka". Osteoporoza to choroba naszych czasów, stopniowo niszcząca kości stanowiąca nawet zagrożenie dla życia. Pomimo tego, że postępuje wraz z wiekiem człowieka Organizatorzy spotkań oceniają, że warto o niej wiedzieć więcej, a w szczególności o profilaktyce oraz wykonaniu stosunkowo wcześnie niezbędnych badań.

Druga część spotkania będzie kontynuacją zajęć prowadzonych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Wspólnie z seniorami będą starali się udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy osoby starsze mogą skutecznie przeciwstawić się złodziejom? Poinformują jak zabezpieczyć mienie przed kradzieżą, jak nie stać się ofiarą przy kradzieżach zuchwałych oraz kieszonkowych. Ostrzegą o konsekwencjach wynikających z utraty dokumentów i kluczy do mieszkania, udzielą wskazówek na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa, przypomną o tym jak zadbać o dobra materialne m.in. w domu, czy na spacerze.

Zadbaj o siebie! Przyjdź! Poczuj się bezpieczniej!

Małgorzata Młynarska/SM

 

8 maja widowisko teatralne „Czekoladki z wiśniami… ostrzegają przed oszustami”

Cykliczne spotkania dla seniorów, konkurs fotograficzny oraz widowisko teatralne, to wszystko w ramach „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora”. Organizatorzy programu profilaktycznego skierowanego do seniorów chcą wykorzystać różne formy przekazu, by mówić o bezpieczeństwie osób starszych. Spektakl pt. „Czekoladki z wiśniami ... ostrzegają przed oszustami" w wykonaniu „Kabaretu Młodzi Duchem” jest właśnie taką ciekawą propozycją. 8 maja 2014 r. o godz. 15.30 zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury.

Czego dowiemy się z widowiska teatralnego?

- Będzie to przedstawienie, które zostało napisane przez życie , opowiemy o codzienności osób starszych, ich radościach, ale i także rozterkach oraz dramatach. Przedstawienie niesie ze sobą wiele cennych życiowych rad, uczy i przypomina pewnych zachowań. Zakończy się morałem oraz ... o tym warto aby przekonali się sami widzowie obecni na widowisku teatralnym - mówi Janusz Sobejko, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Dodatkową atrakcją, która czeka nas w trakcie widowiska są piosenki z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego oraz zespołu Kombi które wykonają jarosławscy seniorzy z Kabaretu „Młodzi Duchem". Treść piosenek wpisuje się w główny nurt przedstawienia.

„Kabaret Młodzi Duchem" działa przy Akademii Trzeciego Wieku. Tworzą go jarosławscy aktorzy amatorzy pod kierownictwem artystycznym Doroty Białek. Opracowanie muzyczne do tekstów piosenek Ryszarda Rynkowskiego oraz zespołu KOMBI przygotował Bernard Augustynowicz.

Wstęp na widowisko jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Młynarska/SM
 
 

24 kwietnia „Bezpieczny senior... w bezpiecznym ogrodzie działkowym”

24 kwietnia 2014 r. zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora”. O godz. 16.30, w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry o bezpieczeństwie na ogrodach działkowych będą mówili przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Zachęcamy do udziału prezesów i członków zarządów jarosławskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działkowców oraz wszystkich zainteresowanych.

- Rozpoczyna się sezon porządkowania ogródków działkowych oraz częstszego przebywania na świeżym powietrzu. To również niestety okres dużej aktywności złodziei, którzy właśnie w tych miejscach „polują" na pozostawione bez zabezpieczenia mienie. „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" pragnie zwrócić uwagę działkowców na zagrożenia, z którymi już się spotkali lub mogą spotkać się w przyszłości na ogrodach oraz podpowiedzieć w jaki sposób można ich uniknąć lub przynajmniej zminimalizować - mówi Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Kwietniowe spotkanie będzie poświęcone bezpieczeństwu na ogrodach działkowych, rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia działkowców, jak również codziennej, zwykłej rozwadze, ostrożności i czujności w czasie rekreacji i odpoczynku na terenie ogrodów działkowych.
Organizatorzy spotkania poruszą również kwestie utrzymania czystości i porządku w obrębie ogrodów działkowych wynikające z Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, a w szczególności niewłaściwego pozbywania się odpadów i nieczystości, czy też (co niejednokrotnie nie jest już rzadkością) podrzucania sąsiadom śmieci i odpadów oraz pozbywania się ich w inny, niezgodny z przepisami prawa sposób. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zwrócą uwagę na zabezpieczenie mienia działkowców, przekażą cenne wskazówki jak postępować aby ustrzec się włamań i kradzieży rzeczy posiadanych na ogrodach działkowych oraz wartościowych i kosztownych przedmiotów, z którymi przychodzimy wypocząć.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców, a w szczególności seniorów - emerytów i rencistów, do których jest skierowany program „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora".

Małgorzata Młynarska/SM

 

 

Załączniki:

25-27 marca drugi cykl spotkań

Metody stosowane przez oszustów wobec osób starszych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, to główne tematy kolejnych spotkań w ramach programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora”. Zajęcia ruszyły końcem lutego, a najbliższe spotkania już w przyszłym tygodniu, w dniach 25-27 marca. Serdecznie zapraszamy!

W zajęciach Akademii mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy, szczególnie zachęcamy seniorów - emerytów i rencistów, do których skierowany jest program. 

We wtorek, 25 marca 2014 o godz.17.00 zapraszamy do Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji, w środę 26 marca o godz. 16.00 do sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry, natomiast w czwartek 27 lutego również o godz. 16.00 do sali w podziemiach Kościoła pw. Chrystusa Króla. Zaproszenia w formie ulotek (załącznik) informujących o najbliższych zajęciach organizatorzy akcji przekazali m.in. do jarosławskich przedszkoli i szkół podstawowych z nadzieją, że wnukowie zachęcą swoich dziadków do czynnego udziału w programie.

Drugi cykl zajęć będzie poświęcony zagrożeniom życia codziennego osób starszych - metodom stosowanym przez oszustów (na wnuczka, na prokuratora, na policjanta) oraz zasadom udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo uczestnicy najbliższych spotkać będą mieli możliwość bezpłatnego zmierzenia ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru we krwi.

Funkcjonariusze jarosławskiej Policji powiedzą o bezpieczeństwie osobistym osób starszych. Ostrzegą, szczególnie seniorów, przed oszustami wyłudzającymi pieniądze. Udzielą wskazówek, które będą pomocne mieszkańcom miasta oraz pozwolą przygotować się na niespodziewane sytuacje związane z oszustwami i wyłudzeniami.

- Zajęcia Akademii stanowią rodzaj apelu do wszystkich mieszkańców Jarosławia, aby rozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami, czy osobami starszymi, którymi się opiekujemy o zachowaniu bezpieczeństwa i ostrzeganiu przed oszustami. To właśnie nagłośnienie sposobu działania sprawców wyłudzających pieniądze sprawi, że nasi bliscy nie dadzą się łatwo oszukać - mówi zastępca komendanta Straży Miejskiej, Janusz Sobejko.

W drugiej części z seniorami spotkają się ratownicy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, którzy przekażą podstawową wiedzę w teorii i praktyce z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia. Seniorzy dowiedzą się m.in. o skutkach utraty przytomności, postępowaniu podczas zadławienia u osób dorosłych, dzieci i niemowląt, o metodach tamowania krwotoków zewnętrznych i opatrywania ran powierzchniowych, o sposobach unieruchamiania złamań i zwichnięć. Zostanie przekazana wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń  termicznych i chemicznych oraz jak się zachować i nieść pomoc przy omdleniach, zawale serce, napadzie drgawek, czy udarze mózgu. 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Małgorzata Młynarska/SM

26 i 27 lutego pierwszy cykl spotkań

26 i 27 lutego br. rozpoczyna się cykl spotkań w ramach programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora”. Pierwsze wykłady odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry oraz w podziemiach Kościoła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

W zajęciach Akademii mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy, szczególnie zachęcamy seniorów - emerytów i rencistów, do których skierowany jest program.

W środę, 26 lutego br. o godz. 16.00 zapraszamy do sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry przy ul. ks. J. Makary 1, natomiast dzień później 27 lutego również o godz. 16.00 do podziemi Kościoła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Pierwsze spotkania będą dotyczyły roli i miejsca Straży Miejskiej w systemie ochrony porządku publicznego na terenie miasta oraz zagrożeń pożarowych w najbliższym otoczeniu - właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa. Zostanie omówiona także idea powstania „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora".

Przedstawiciele Straży Miejskiej - pomysłodawcy programu, powiedzą o roli jednostki w systemie ochrony porządku publicznego na terenie miasta, przedstawią jej główne zadania i zakres uprawnień, poinformują z jakimi sprawami należy się zgłaszać do funkcjonariuszy Straży Miejskiej, czego można od nich oczekiwać.

W drugiej części odbędą się zajęcia przygotowane przez Państwową Straż Pożarną w Jarosławiu. Zostaną omówione zagrożenia pożarowe w naszym najbliższym otoczeniu. Przedstawiciel Straży Pożarnej przekaże uczestnikom spotkania istotne informacje z zakresu zasad bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń grzewczych. Uczestnicy spotkań dowiedzą się w jaki sposób użytkować urządzenia grzewcze (gazowe, elektryczne, węglowe), jakie materiały mogą stwarzać niebezpieczeństwo oraz dlaczego czad jest tak groźny dla życia ludzkiego i co należy robić, żeby zminimalizować możliwość zatrucia. Będzie też czas na dyskusje na tematy nurtujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Młynarska/SM