Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

III edycja konkursu na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek

Wzorem lat ubiegłych, w oparciu o uchwałę nr 168/IX/99 Rady Miasta Jarosławia z 28 czerwca 1999 r. w roku bieżącym odbędzie się, trzecia już edycja konkursu na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Z dotychczasowych doświadczeńwynika, że podjęta w 1999 r. przez Radę Miasta inicjatywa organizowania konkursów, corocznie wzbudza spore zainteresowanie społeczeństwa naszego miasta. Przypominamy zatem zasady zgłaszania rzeczy do konkursu, ustalone uchwałą nr 81/16/2000 Zarządu Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad pracy komisji konkursowej na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek w mieście.

Uprawnionymi do zgłaszania rzeczy w trzech kategoriach (osoby fizyczne - posesje, pozostałe nieruchomości oraz balkony i loggie) są Zarządy Rad oraz radni Rady Miasta z poszczególnych Dzielnic, do których powinni zgłaszać się wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie. Zbiorcze zgłoszenia z poszczególnych dzielnic określające kategorię i obejmujące nie więcej jak 10 rzeczy, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w terminie do 31 maja każdego roku. Zważywszy na ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych, warunkiem wzięcia udziału w konkursie, będzie złożenie oświadczenia o niżej podanej treści, które winno być załączone do składanego przez Zarząd Rady Dzielnicy (lub radnego Rady Miasta) zbiorczego zgłoszenia konkursowego. Dla wyjaśnienia informujemy, że "przetwarzanie danych osobowych" polegać będzie wyłącznie na umieszczeniu nazwisk i adresów wyróżnionych w konkursie osób, na łamach Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Miasta Jarosławia. Komisja dokona dwukrotnych oględzin zgłoszonych rzeczy w terminie 1-15 maja oraz 1-15 września. Zgodnie z dotychczasową praktyką podsumowanie konkursu nastąpi w IV kwartale roku.

Zbigniew Zięba
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31