Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Posiedzenie Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław”

W dniu 12 lutego 2008 roku w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Bezpieczny Jarosław z udziałem przedstawicieli Rad Dzielnic z terenu miasta Jarosławia.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Zastępca Burmistrza Bogdan Wołoszyn, I Zastępca Komendanta KPP w Jarosławiu Krzysztof Pobuta, Komendant KP PSP Jacek Bzdęga, Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko oraz przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po omówieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady p. Andrzeja Pieszko, głos zabrał Burmistrz Andrzej Wyczawski, który przedstawił znaczenie podejmowanych przez Urząd Miasta działań na rzecz bezpieczeństwa, ze szczególnym wskazaniem na zadania realizowane w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. Podkreślił również fakt przeznaczenia w budżecie miasta Jarosławia na 2008 r. znacznych środków finansowych na zadania związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem.

W trakcie spotkania przedstawiłem informację dotyczącą stanu realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego w roku 2007 oraz zamierzeń na 2008 r.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej zaprezentowali zebranym informacje statystyczne dotyczące patologii na terenie miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego, występujących zagrożeń oraz efektów podejmowanych działań na przestrzeni 2007 r.

Zastępca Komendanta KP Policji podinsp. Pobuta podziękował Burmistrzowi Miasta za doskonałą współpracę z władzami miasta. Wyraził uznanie dla efektywnej współpracy Straży Miejskiej z Komendą Policji (wspólne patrole) oraz podkreślił duże znaczenie faktu całodobowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta i wynikające z tego korzyści dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach Jarosławia. Stwierdził, że policja w coraz szerszym zakresie korzysta z zasobów monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia.

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Rad Dzielnic wskazywali na widoczna poprawę w sferze kontaktów mieszkańców z dzielnicowymi KPP. Ich zdaniem w chwili obecnej funkcjonariusze ci są bardziej dostępni dla mieszkańców oraz często uczestniczą w spotkaniach organizowanych w poszczególnych dzielnicach. Na zakończenie spotkania p. Andrzej Pieszko poinformował o terminie kolejnego posiedzenia Rady Programowej BJ, wyznaczonym na koniec 2008 r., którego tematem będzie bezpieczeństwo i porządek publiczny w Jarosławiu.

Lesław Strohbach Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30