Strona główna » Nasze wydawnictwa » Marzec, nr 3 (197) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Marzec, nr 3 (197) / 2009

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TPD w Jarosławiu posiada osobowość prawną, jarosławski oddział jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
000282287 Oddział Powiatowy TPD zrzesza 247 członków zwyczajnych i 36 wspierających, którzy działają w 16 kołach terenowych działających przy szkołach miasta Jarosławia/ SP 6, SP7, SP10, SP11, PG2, ZS im. Jana Pawła II i okolicznych wsi oraz koło rodziców przy świetlicy.
Od września 2004 r. prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, które jest miejscem nauki, zabawy, rozwijania zainteresowań i wsparcia dla grupy około 30 dzieci. Dzieci mogą się realizować w zakresie teatru, zajęć plastycznych, modelarskich, sportowych.
Dzięki środkom z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie realizowany był, w roku 2006 i 2007 opracowany przez nas program „Wielostronne wsparcie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym”. Instytucja realizuje wiele projektów i programów profilaktycznych, które angażują dzieci i młodzież w aktywne spędzanie wolnego czasu.
Ważne miejsce w działalności zajmuje specjalistyczne wsparcie udzielane rodzinom w postaci: telefonu zaufania w zakresie psychoterapii rodzin, szkoły dla rodziców, grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych, biblioteczki dla rodziców.
Od czterech lat organizujemy samodzielnie kolonie zdrowotne i wypoczynkowe oraz zimowiska w Rymanowie Zdroju, Łebie, Mszanie Górnej i Jastrzębiej Górze.
Dzięki środkom zgromadzonym w trakcie bali charytatywnych, wsparciu m.in. Urzędu Miasta Jarosław, MOPSu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie każdego roku ok. 100 dzieci korzysta z naszych kolonii.
Przy zaangażowaniu kilku członków Zarządu prowadzono akcje zbiórek żywności w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dzięki temu kilka rodzin mogło otrzymać pomoc rzeczową. W grudniu 2002 roku powołaliśmy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom. Pomogliśmy około 60 dzieciom dopłacając do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdów rehabilitacyjnych, dofinansowując drogie specjalistyczne leczenie.
Anna Korczewska prezes TPD o. Jarosław
Numery archiwalne
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31