Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2001 » Grudzień

Aktualności / wydarzenia

(21.12.2001)
Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62 , poz. 627)
(05.12.2001)
Stosownie do art.13 ust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 )