Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

60 – lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej „Od szkoły rysunku do Zespołu Szkół Plastycznych”

W sobotę, 18 października 2008 r. w Jarosławiu odbył się cykl wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów 60 – lecia Jarosławskiej Szkoły Plastycznej. Był to trzeci w historii szkoły zjazd absolwentów.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała pod przewodnictwem absolwenta Jarosławskiej Szkoły Plastycznej księdza Franciszka Dziedzica oraz przy asyście proboszcza parafii Mariana Bocho i księdza Adama Wieczorka.

Po Mszy, absolwenci oraz zaproszeni goście udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury na uroczystą akademię. Wśród przybyłych znaleźli się między innymi: starszy wizytator z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Szczepaniak, poseł dr Andrzej Ćwierz, poseł Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki dr Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia Jarosław Pagacz, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mordarska, Dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu Jarosław Orłowski, rodzina dyrektora szkoły plastycznej ś.p. Edwarda Kieferlinga z małżonką Krystyną Kieferling na czele (starszy kustosz w muzeum jarosławskim), dyrektorzy szkół plastycznych z Podkarpacia i Warszawy oraz gospodarze: Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu Krzysztof Krzych, Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Teresa Ulma, Przewodniczący Sekcji Plastycznej - artysta satyryk Henryk Cebula, kadra pedagogiczna i obsługa administracyjna szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłych powitał dyrektor Krzysztof Krzych. Nawiązał do historii szkoły i osoby Edwarda Kieferlinga, który w latach 1962-1975 pełnił funkcję dyrektora Jarosławskiej Szkoły Plastycznej. Powiedział między innymi: „Jestem dumny, że prowadzę tę szkołę". Podziękował kadrze nauczycielskiej za wkład pracy i życzył  dalszej owocnej. Dodał, że w Liceum powstał nowy kierunek kształcenia plastycznego w specjalności - techniki graficzne (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, fotografia i film).

Kolejno głos zabrał Wojewoda Podkarpacki dr Mirosław Karapyta - absolwent Jarosławskiej Szkoły Plastycznej, który objął honorowy patronat nad uroczystościami związanymi z obchodami jubileuszu szkoły. „W ciągu sześćdziesięcioletniej historii swojego istnienia szkoła bardzo pozytywnie i trwale zapisała się w dziejach miasta i województwa podkarpackiego. Wiele sukcesów dydaktycznych pedagogów wpłynęło na poziom szkolnictwa artystycznego w regionie" - powiedział. Wojewoda wręczył listy gratulacyjne kadrze pedagogicznej, wśród której znaleźli się: Stanisław Lenar, Tadeusz Stefanowski, Bogumiła Raczyńska, Marta Ulma, Jarosław Pagacz, Stanisław Antosz, Stanisław Gębarowski.

Starszy wizytator Krzysztof Szczepaniak z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył w imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego list gratulacyjny dyrektorowi Krzysztofowi Krzychowi. Minister przyznał dyplomy uznania wieloletnim pracownikom „Plastyka": Małgorzacie Romankiewicz, Jolancie Kubejko, Annie Ciuba, Jaromirowi Zabłockiemu, Lucynie Bzdoń, Danucie Dyjak, Bogusławowi Dziemira.

Również Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr Zdzisław Bujanowski docenił i wyróżnił wkład pracy pedagogów: Heleny Wodnickiej, Teresy Ulmy, Krzysztofa Krzycha i Henryka Cebuli.

Krzysztof Szczepaniak podziękował za estetykę pracy i współpracy z wyjątkową szkołą, powiedział: „Jarosław to przede wszystkim kultura. To wyjątkowe miejsce, skąd wychodzi się w świat...Prowadziliście uczniów ku pięknu, które kształtem jest miłości". Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski skierował słowa wdzięczności do nauczycieli, powiedział: „Proszę przyjąć wyrazy uznania za kształtowanie elity artystycznej miasta i regionu. Jako gospodarz miasta doceniam Państwa pracę i zapewniam o przychylności Władz Miasta dla działań szkoły. Sztuka kieruje się własnymi torami, nie można jej zamknąć w schematy i paragrafy. Podziwiam klasę i poziom, jakie reprezentuje Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu".

Ponadto swoje uznanie dla osiągnięć Jarosławskiej Szkoły Plastycznej wyrazili publicznie posłowie na Sejm RP: dr Andrzej Ćwierz i Tomasz Kulesza oraz absolwentki „Plastyka": dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu - Teresa Piątek i dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Warszawie - Beata Lewińska-Gwóźdź.

Po części oficjalnej akademii odbył się program artystyczny w oprawie kabaretowej, wyreżyserowany przez nauczycielki: Honoratę Kowalską i Agatę Naleśnik.

Następnie absolwenci udali się do galerii szkolnej w Synagodze, gdzie dyrektor Krzysztof Krzych z Henrykiem Cebulą i Krystyną Kieferling dokonali otwarcia wystawy prac dyplomowych 1998-2008. Zaprezentowana została również twórczość pedagogów: Edwarda Kieferlinga, Stanisława Tobiasza i Wiktora Śliwińskiego. Komisarzem wystawy był Damian Waliczek.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie „Ławeczki Edwarda Kieferlinga" - wspaniałego jarosławskiego artysty malarza. Autorem projektu i wykonawcą dzieła jest artysta Henryk Cebula. Odlana z brązu ławeczka została usytuowana na skwerze na Małym Rynku w pobliżu tarasu widokowego oraz na wprost okna gabinetu, w którym pracował. Edward Kieferling - pełniąc funkcję dyrektora szkoły plastycznej w szczególny sposób przyczynił się do jej rozwoju i promocji na skalę międzynarodową. Osiągnął wiele sukcesów pedagogicznych. Za jego kadencji szkoła wydała wielu znakomitych artystów światowej sławy. Zgromadzeni na skwerze absolwenci byli świadkami uroczystego odsłonięcia ławeczki przez małżonkę Krystynę Kieferling, Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych - Krzysztofa Krzycha. Krystyna Kieferling podziękowała burmistrzowi za sfinansowanie tej inicjatywy, która na stałe wpisze się w historię miasta i Jarosławskiej Szkoły Plastycznej. Natomiast burmistrz Andrzej Wyczawski przypomniał zebranym sylwetkę „Kiefera" oraz jego zasługi dla szkoły. Po części oficjalnej nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia klas z byłym dyrektorem. Profesor Kieferling lśnił w blasku słońca i zapraszał absolwentów do wspólnych wspomnień...

Kolejno absolwenci udali się do klas na spotkania, aby wspominać beztroskie lata w "Plastyku". Teraz z perspektywy lat i zdobytych doświadczeń dojrzale oceniali rzeczywistość, opowiadali o życiu prywatnym i sukcesach zawodowych.

Wieczorem, Galeria MOK „Rynek 6" gościła absolwentów, którzy przybyli na otwarcie wystawy pt. „60-lecie Jarosławskiego Plastyka - malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika". Otwarcia wernisażu dokonała komisarz wystawy Elżbieta M. Piekarska. Ekspozycja będzie udostępniona do końca października. Autorami prac są oczywiście absolwenci Jarosławskiej Szkoły Plastycznej i zaprzyjaźnieni artyści, a wśród nich: Tadeusz Z. Błoński, Ewa Włodzik Burdzy, Marek Burdzy, Henryk Cebula, Kamila Żurawska-Chwiszczuk, Czesław Chwiszczuk, Renata Wota-Cywicka, Małgorzata Świeca-Dierżak, Maria Ferenc, Jan Ferenc, Elżbieta Fröhlich, Józef Gazda, Jan Krzysztof Hrycek, Jadwiga Maria Jarosiewicz, Maria Kaliska, Wojciech Kozak, Alicja Łętka-Lewandowska, Agata Lis, Jurek Lis, Kinga Cebula-Manowiec, Halina McCormack, Maria Mokrzewska, Zbigniew Moskwiak, Zdzisław Okopski, Irena Oryl, Danuta Robaszewska-Pawlik, Witold Pazera, Elżbieta M. Piekarska, Janusz Robaszewski, Ewa Sączawa, Janusz Sobczyk, Stanisław Sobczyk, Marzena Stęc, Stanisław Świeca, Danuta Styś-Tohl, Zdzisław Tohl, Teresa Ulma, Małgorzata Wielgos, Helena Płoszaj-Wodnicka, Judyta Julia Wodnicka, Tymon Wodnicki, Jadwiga Zasowska. Melomani sztuki podziwiali prace kolegów - artystów. Dyskusjom nie było końca.

Intensywny dzień wydarzeń jubileuszowych „Plastyka" został zakończony balem absolwentów.

Warto dodać, że w ramach jubileuszu szkoły wydane zostały trzy publikacje: „60 - lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej - Od szkoły rysunku do Zespołu Szkół Plastycznych - Monografia 1948-2008", folder „60 - lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej" z pracami dyplomowymi 1998-2008 eksponowanymi w Synagodze oraz katalog „60 lat Jarosławskiego Plastyka" z pracami wystawionymi w Galerii „Rynek 6".

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ, gdzie znajduje się obszerny serwis zdjęciowy z cyklu wydarzeń.

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(19.10.2008 | aktualizacja 20.10.2008 16:33)
Scenografia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu: „60 – lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej” | Fot.  Anita Banaś
Scenografia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu: „60 – lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej”
Fot. Anita Banaś
Msza Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała pod przewodnictwem absolwenta Jarosławskiej Szkoły Plastycznej księdza Franciszka Dziedzica oraz przy asyście proboszcza parafii Mariana Bocho i księdza Adama Wieczorka
Msza Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała pod przewodnictwem absolwenta Jarosławskiej Szkoły Plastycznej księdza Franciszka Dziedzica oraz przy asyście proboszcza parafii Mariana Bocho i księdza Adama Wieczorka
od lewej: Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Warszawie Beata Lewińska-Gwóźdź, Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Teresa Ulma,  Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, poseł Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki dr Mirosław Karapyta, poseł dr Andrzej Ćwierz, starszy wizytator Krzysztof Szczepaniak z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
od lewej: Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Warszawie Beata Lewińska-Gwóźdź, Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Teresa Ulma, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, poseł Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki dr Mirosław Karapyta, poseł dr Andrzej Ćwierz, starszy wizytator Krzysztof Szczepaniak z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wystawa w Synagodze cieszyła się ogromnym zainteresowanie absolwentów
Wystawa w Synagodze cieszyła się ogromnym zainteresowanie absolwentów
„Ławeczka Kieferlinga”  dłuta Henryka Cebuli
„Ławeczka Kieferlinga” dłuta Henryka Cebuli
Odsłonięcie „Ławeczki Kieferlinga” przez Krystynę Kieferling, Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych - Krzysztofa Krzycha
Odsłonięcie „Ławeczki Kieferlinga” przez Krystynę Kieferling, Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych - Krzysztofa Krzycha
Absolwenci Jarosławskiej Szkoły Plastycznej: Ryszard Dudek – Dyrektor Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Halina Zabłocka - konserwator dzieł sztuki, Tadeusz Z. Błoński – artysta w dziedzinach sztuk wizualnych
Absolwenci Jarosławskiej Szkoły Plastycznej: Ryszard Dudek – Dyrektor Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Halina Zabłocka - konserwator dzieł sztuki, Tadeusz Z. Błoński – artysta w dziedzinach sztuk wizualnych
Wystawa w Galerii MOK „Rynek 6". Melomani sztuki podziwiali prace kolegów - artystów
Wystawa w Galerii MOK „Rynek 6". Melomani sztuki podziwiali prace kolegów - artystów
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31