Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010

28 sierpnia 2009 r. w Sali Narad Urzędu Miasta miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010 placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.

W uroczystości udział wzieli: Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia, Bogdan Wołoszyn - Zastępca Burmistrza, Elżbieta Lemek - Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu, Antoni Lotycz - Przewodniczący Komisji  Oświaty Rady Miasta Jarosławia, Andrzej Mamak - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu, Marta Wawrzyszko - Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz nauczyciele. Spotkanie prowadziła Magdalena Lehnart - Naczelnik Wydziału Edukacji  i Kultury Fizycznej UM.

W czasie spotkania Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski wraz ze swoim zastępcą Bogdanem Wołoszynem dokonali uroczystego wręczenia  aktów powierzenia funkcji dyrektora na pięcioletnią kadencję:

Pani mgr Filomenie Góreckiej - Bedli- dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławi,

Pani mgr Annie Lizut - dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Piotra Skargi w Jarosławiu,

Panu mgr Wojciechowi Popczyńskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Jarosławiu,

Pani mgr Teresie Gliniak - dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu,

Pani mgr Agacie Kolasa - Skiba - dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu,

Pani mgr Ewie Pawlak - dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu.

Po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców w/w placówek, w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty w Rzeszowie  Burmistrz przedłużył powierzenie stanowisk  dyrektorskich  w/w  osobom na kolejne 5 lat,  tj. na okres od 1 września 2009 roku   do 31 sierpnia 2014 roku.

Podczas uroczystości przedstawiciele władz miasta wręczyli również ośmiu nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele złożyli ślubowanie, zgodnie z zapisem art. 15 ustawy - Karta Nauczyciela o treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Ponadto czterem nauczycielom: Grażynie Sobczuk, Urszuli Anweiler, Grażynie Kostce i Zbigniewowi Machale zostały powierzone na trzy letni okres funkcje doradców metodycznych.

Burmistrz wręczył także listy gratulacyjne dyrektorom szkół, których uczniowie w roku szkolnym 2008/2009 osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wyróżnienia otrzymali Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, Szkoła Podstawowa inr 10 im. Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II  i Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski złożył  serdeczne gratulacje dyrektorom i nauczycielom, życzył osobistej satysfakcji ze sprawowanej funkcji  oraz  sukcesów w pracy zawodowej.

Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(28.08.2009 | aktualizacja 31.08.2009 07:35)
Fot. Rafał Żelazo
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31