Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2005 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Jarosław ma Orędownika

W ostatnią sobotę, 11 czerwca 2005 r. ogłoszony został Patron Miasta w osobie Błogosławionego O. Michała Czartoryskiego OP. Dominikanin urodził się w pobliskich Pełkiniach, w Bazylice MB Bolesnej przyjął święcenia kapłańskie.

Od soboty 11 czerwca br. Jarosław ma Patrona, którym jest Błogosławiony Ojciec Michał Czartoryski - dominikanin. Uroczystość rozpoczęła Sesja Rady Miasta Jarosławia z udziałem znamienitych gości, w osobach przedstawicieli Rodu Czartoryskich: Jadwigi Czartoryskiej - bratowej błogosławionego o. Michała, Elżbiety z Czartoryskich Przewłockiej - bratanicy błogosławionego, dr Barbary z Czartoryskich - Prezes Związku Rodziny Czartoryskich, Izabeli Czartoryskiej (córki Jadwigi) wraz z mężęm J. Cailot, Archiprezbitera Jarosławskiego ks. Andrzeja Surowca, współbraci Ojca Michała: o. Maurycego Niedzieli - promotora procesów beatyfikacyjnych w prowincji oo. dominikanów, przeora jarosławskiego klasztoru dominikanów o. Jakuba Kruczka OP, proboszcza Dariusza Kantypowicza OP i pozostałych braci, przedstawicieli jarosławskiego duchowieństwa w tym Prałata Mariana Rajchla, Dziekana Jana Jagustyna, Księdza Henryka Rykały - rektora Kościoła pw. Św. Ducha, a szczególnie proboszczów i wikariuszy, parlamentarzystów Ziemi Jarosławskiej, Przedstawiciela Sejmiku Wojewódzkiego w osobie Wicemarszałka Mirosława Karapyty, Przedstawicieli Władz Powiatowych i Gminnych, w tym oczywiście gospodarzy UM Jarosławia Burmistrza Janusza Dąbrowskiego wraz z Zastępcami Tadeuszem Pijanowskim i Marianem Muzyczką, Prezesów spółek miejskich, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkolnictwa, przewodniczących Rad Dzielnic, naczelników i pracowników UM i in.

Otwierając Sesję Przewodniczący RM Marian Janusz powiedział: "Dzisiaj należy mówić o sesji historycznej, która rozpoczyna nowy etap historii Jarosławia. Mamy ogłosić mieszkańcom Jarosławia, iż jej syn, Błogosławiony Michał Czartoryski obrany został Patronem Miasta".

W Sali Narad UM Jarosławia Barbara Czartoryska przed odsłonięciem tablicy pamiątkowej autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Lenara, w kilku słowach podkreślała, jak bardzo droga jest wszystkim członkom rodziny Czartoryskich jarosławska ziemia. "Dźwięk słowa Pełkinie i Jarosław budzi w sercach naszej rodziny nutę wzruszenia. Michał jest też dla nas wzorem, może być przykładem nie tylko wiernego kapłana, męczennika, ale też działacza społecznego. Ojciec Michał tak bardzo związany z tą ziemią, na pewno w szczególny sposób pochyla się nad mieszkańcami Jarosławia i wierzę, że opiekuje się Państwem" - powiedziała. Wyraziła także ogromną wdzięczność za inicjatywę ogłoszenia Bł. Michała Patronem Jarosławia.

"Za wierność chrześcijaństwu i ojczyźnie zapłacił cenę życia. Nie skorzystał z możliwości ucieczki, wierność i umiłowanie Boga w człowieku kazała mu pozostać do końca z wiernymi. Stał się dla naszej ziemi dawcą szczególnie odpowiedzialnego świadectwa" - napisał Arcybiskup Józef Michalik w specjalnie na tę uroczystość przesłanym na ręce Przewodniczącego RM liście.

Następnie Zastępca Przewodniczącego RM Jarosławia Wacław Spiradek odczytał tekst podejmowanej uchwały. "Musimy podjąć zobowiązania i refleksję wynikające z tak doniosłego faktu. Najkrócej można ocenić jego życiową postawę jako postawę służebnej miłości. Kiedy mamy obdarzyć kogoś miłością przyjmujemy postawę asekuracyjną, zbyt często czujemy się zwolnieni ze służby wobec każdego człowieka" - powiedział ks. A. Surowiec po poświeceniu tablicy pamiątkowej.

Po Sesji miała miejsce w jarosławskiej kolegiacie pw. Bożego Ciała koncelebrowana Msza św. dziękczynna, której przewodniczył Biskup Adam Szal z udziałem kilkudziesięciu duchownych, w tym Archiprezbitera ks. Andrzeja Surowca, Księży zgromadzonych w Kapitule Jarosławskiej, ks. Infułata Stanisława Zygarowicza, proboszczów i wikariuszy parafii jarosławskich. Mieszkańcy Jarosławia w modlitwie wyrazili wdzięczność za dar bł. Michała Czartoryskiego OP.

W godzinach popołudniowych w Jarosławiu przebywał natomiast z koncertem zespół Arka Noego, który przez kilkadziesiąt minut bawił publiczność zgromadzoną w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wspólna zabawa, śpiew i taniec wieńczyła uroczystość Jarosławia.

Iwona Międlar
Biuro Prasowe UM
(13.06.2005 | aktualizacja 29.11.2007 13:32)
Tuż po ogłoszeniu Błogosławionego o. Michała Patronem Miasta. Od lewej: Barbara Czartoryska, o. Maurycy Niedziela OP, Archiprezbiter Jarosławski ks. Prałat Andrzej Surowiec, Przewodniczący RM Marian Janusz, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, Zastępcy Prze
Tuż po ogłoszeniu Błogosławionego o. Michała Patronem Miasta. Od lewej: Barbara Czartoryska, o. Maurycy Niedziela OP, Archiprezbiter Jarosławski ks. Prałat Andrzej Surowiec, Przewodniczący RM Marian Janusz, Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, Zastępcy Prze
Pod tablica pamiątkową ustanowienia Patrona Jarosławiowi. Od lewej: Elżbieta z Czartoryskich Przewłocka, Radny Stanisłąw Misiąg, Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka, Sekretarz Miasta Franciszek Gołąb, Barbara Czartoryska, Radny Andrzej Lichończak,
Pod tablica pamiątkową ustanowienia Patrona Jarosławiowi. Od lewej: Elżbieta z Czartoryskich Przewłocka, Radny Stanisłąw Misiąg, Zastępca Burmistrza Miasta Marian Muzyczka, Sekretarz Miasta Franciszek Gołąb, Barbara Czartoryska, Radny Andrzej Lichończak,
Mszy św. dziękczynnej w jarosławskiej kolegiacie przewodniczył Biskup Adam Szal w koncelebrze kilkudziesięciu księży. Na zdj. Od lewej: Archiprezbiter Ksiądz Prałat Andrzej Surowiec, Ksiądz Prałat Aleksander Kustra, Biskup Adam Szal, Ksiądz Infułat Stanis
Mszy św. dziękczynnej w jarosławskiej kolegiacie przewodniczył Biskup Adam Szal w koncelebrze kilkudziesięciu księży. Na zdj. Od lewej: Archiprezbiter Ksiądz Prałat Andrzej Surowiec, Ksiądz Prałat Aleksander Kustra, Biskup Adam Szal, Ksiądz Infułat Stanis
Jadwiga Czartoryska (bratowa Błogosławionego) razem z Izabelą Czartoryską. Fot. I. Międlar
Jadwiga Czartoryska (bratowa Błogosławionego) razem z Izabelą Czartoryską. Fot. I. Międlar
Historyczna Sesja Rady Miasta zgromadziła wiele znamienitych gości. Fot. Iwona Międlar
Historyczna Sesja Rady Miasta zgromadziła wiele znamienitych gości. Fot. Iwona Międlar
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31