Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

UWAGA RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2006 i 2005)

Realizacja obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Nadchodzący nowy rok szkolny, jest pierwszym w którym wszystkie dzieci pięcioletnie zobowiązane będą do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Z kolei sześciolatki będą mogły podjąć naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych lub realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, ponieważ rodzice tych dzieci mogli skorzystać w tym zakresie z prawa wyboru. Wreszcie siedmiolatki będą uczęszczać do pierwszej lub drugiej klasy szkoły podstawowej, korzystając z możliwości jaką dał rodzicom okres przejściowy, wprowadzający reformę szkolną. Trochę zawiłe? Wyjaśnijmy zatem wszystko po kolei.

 

Tak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego 2011/2012 tj.: od dnia 1 września 2011r.

Pięciolatki - rocznik 2006

Od 1 września 2011 r. każdy pięciolatek jest zobowiązany do rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten dziecko może realizować w przedszkolu (publicznym lub niepublicznym) lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Uwaga!

Realizacja programu rocznego przygotowania przedszkolnego jest bezpłatna. W przedszkolach rodzice dzieci zobowiązani będą jednak do uiszczania dodatkowej opłaty obejmującej żywienie dziecka oraz realizację dodatkowych zajęć, wykraczających poza bezpłatne minimum programowe. Wysokość opłat jest różna w zależności od deklarowanej ilości godzin pozostawania dziecka w przedszkolu i wynosić będzie (przy założeniu 21 dni roboczych w miesiącu):

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Miesięczna opłata za świadczenia

Opłata za całodzienne wyżywienie

Razem

dzieci pozostające w przedszkolu do godziny 13.30

63,00 zł

84,00 zł

147,00 zł

dzieci pozostające w przedszkolu do godziny 14.30

105,00 zł

84,00 zł

189,00 zł

dzieci pozostające w przedszkolu do godziny 15.30

126,00 zł

84,00 zł

210,00 zł

dzieci pozostające w przedszkolu do godziny 16.30

147,00 zł

84,00 zł

231,00 zł

 

Sześciolatki - rocznik 2005

Rodzice sześciolatków w roku szkolnym 2011/2012 mają możliwość wyboru:

  • 1. Dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej, albo
  • 2. Dziecko po zrealizowaniu już obowiązku przygotowania przedszkolnego, rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Uwaga!

Dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka jest zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Jeśli Wasze dziecko nie będzie realizowało obowiązku rocznego przygotowania lub obowiązku szkolnego w macierzystej szkole podstawowej, najlepiej ten fakt niezwłocznie tam zgłosić.

Siedmiolatki - rocznik 2004

Wszystkie siedmiolatki w roku szklonym 2011/2012 bezwzględnie realizują już obowiązek szkolny. Siedmiolatków jednak trzeba podzielić na dwie grupy:
Pierwsza i zdecydowanie większa grupa to dzieci, które, korzystając z możliwości jakie dała im nowelizowana ustawa o systemie oświaty, realizują obowiązek szkolny „starym trybem", czyli w roku szkolnym 2011/2012 będą, wspólnie z częścią dzieci urodzonych w 2005 r. uczniami pierwszej klasy.

Druga grupa to dzieci, które już od roku realizują obowiązek szkolny, gdyż ich rodzice korzystając z możliwość wyboru podjęli decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły, zgodnie z nowymi zasadami. Te dzieci będą w roku szkolnym 2011/2012 już uczniami II klasy.

Jak łatwo można zauważyć najbliższe dwa lata szkolne, to okres, kiedy do pierwszej klasy uczęszczać będą dzieci z dwóch roczników (i tak od września 2011 r. do pierwszej klasy pójdą wszystkie dzieci z rocznika 2004, plus dzieci z rocznika 2005, których rodzice skorzystali z możliwości wcześniejszego zapisu dziecka). Sytuacja ustabilizuje się dopiero w roku szkolnym 2012/2013, gdzie w pełni funkcjonował będzie już nowy system realizacji obowiązku szkolnego.

W chwili obecnej w Jarosławiu funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w których funkcjonować będą oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich oraz 7 przedszkoli miejskich gdzie funkcjonować będzie 31 oddziałów przedszkolnych dla dzieci trzy, cztero i pięcioletnich.

Rodzice dzieci w wieku 5-7 lat powinni niezwłocznie dokonać wyboru miejsca spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego, bowiem dyrektorzy szkół do dnia 15 kwietnia br. muszą określić organizację pracy szkoły na nowy rok szkolny, w tym przede wszystkim, zaprojektować liczbę oddziałów przedszkolnych i klas I.

Odpowiednio wyprzedzające zapisy i zgłoszenia rodziców niewątpliwie pozwolą na optymalne zaplanowanie na terenie miasta sieci oddziałów przedszkolnych i klas I, co nie jest bez znaczenia zarówno dla jakości nauczania, jak również dla skali wydatków budżetowych miasta.

W związku z powyższym jeszcze raz uprzejmie prosi się rodziców o przekazanie do odpowiednich przedszkoli i szkół koniecznych informacji o projektowanym miejscu spełniania przez ich dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku nauki.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadził: Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(21.03.2011 | aktualizacja 22.03.2011 15:33)
Archiwum
Październik 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31