Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt edukacyjny pn. "Równy Start" w ramach programu Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III

Projekt „RÓWNY START" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Jest to projekt systemowy.

logo 5_1.jpg

Projekt, którego realizację przewidziano na lata szkolne 2011/2012 - 2012/2013, skierowany jest do najmłodszych uczniów - umożliwi szkołom podstawowym indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Wsparcie szkół w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniami. Projekty, które szkoły będą mogły wdrożyć dzięki środkom uzyskanym w ramach POKL, mają być uzupełnieniem bieżącej oferty szkół, które już teraz zobowiązane są otoczyć indywidualnym wsparciem każdego ucznia i wspierać go w jego osobistym rozwoju.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 950 dzieci (w tym 483 chłopców i 467 dziewcząt) z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w latach 2011-2013.

Cel szczegółowy projektu to podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:

 • 1) niwelowanie trudności z czytaniem i pisaniem u 151 uczniów (92 chłopców i 59 dziewczynek),
 • 2) niwelowanie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych u 125 uczniów (65 chłopców i 60 dziewczynek),
 • 3) niwelowanie wad wymowy wśród 77 uczniów (53 chłopców i 24 dziewczynek),
 • 4) niwelowanie trudności w komunikacji społecznej u 46 uczniów (34 chłopców i 12 dziewczynek),
 • 5) niwelowanie wad postawy wśród 75 uczniów (42 chłopców i 33 dziewczynek),
 • 6) niwelowanie indywidualnych trudności rozwojowych uczniów niepełnosprawnych u 14 uczniów ( 8 chłopców i 6 dziewczynek),
 • 7) pogłębianie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej u 250 dzieci (114 chłopców i 136 dziewczynek),
 • 8) pogłębianie wiedzy z zakresu edukacji matematyczno-informatycznej u 240 dzieci (156 chłopców i 84 dziewczynek),
 • 9) pogłębianie wiedzy z zakresu edukacji plastycznej u 202 dzieci (49 chłopców i 153 dziewczynek),
 • 10) pogłębianie wiedzy z zakresu języka angielskiego u 131 dzieci (57 chłopców i 74 dziewczynek).

Założono, że cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:
 • - zajęcia „Mały badacz przyrody", które będą miały na celu rozbudzanie zainteresowań wzakresie nauk przyrodniczych poprzez wzbogacenie wiedzy dotyczącej świata roślinnego izwierzęcego, umożliwią prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
 • - zajęcia „Angielski jest zabawą", które będą miały na celu rozwijanie umiejętności wzakresie języka angielskiego poprzez zastosowanie aktywnych metod pracy, ale również umiejętności słuchania bajek, historyjek i baśni w języku angielskim,
 • - zajęcia „Mały Leonardo", które będą miały na celu rozwijanie uczniów wzakresie nauk plastycznych - wyobraźni przestrzennej, kształcenie ekspresji twórczej, nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami rysunkowymi, malarskimi i rzeźbiarskimi
 • - zajęcia „Młody inżynier", które będą miały na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie edukacji matematycznej oraz informatycznej. Będą prowadzone wg autorskiego programu RoboNET, opartego na formule edukacja poprzez zabawę. Podczas lekcji dzieci budując i programując roboty z klocków LEGO poznają podstawy informatyki i matematyki.

Zajęcia prowadzone będą łącznie w 123 grupach. Liczba godzin zajęć dla jednej grupy wyniesie 30, tak więc łącznie przeprowadzonych zostanie 3690 godzin zajęć we wszystkich szkołach biorących udział. Liczebność grup wyniesie od 4 do 12 uczniów.

 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów zaplanowano następującą liczbę grup zajęciowych w podziale na poszczególne szkoły:

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 4

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 3 grupy,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 1 grupa,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 2grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 4grupy,

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2 grupy,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 2 grupy,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 1 grupa,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 3grupy.

 

2) Szkoła Podstawowa Nr 5

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1 grupa,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 4grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa,

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

3) Szkoła Podstawowa Nr 6

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1 grupa,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 3grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

 

4) Szkoła Podstawowa Nr 7

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 1grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

 

5) Szkoła Podstawowa Nr 9

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1 grupa,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 1grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

 

6) Szkoła Podstawowa Nr 10

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2 grupy,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 2 grupy,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 2 grupy,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 3grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 2grupy,

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2 grupy,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 2 grupy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 2 grupy,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 1 grupa,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

 

7) Szkoła Podstawowa Nr 11

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 2 grupy,
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3 grupy,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 1 grupa,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 2 grupy,
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych - 3 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 4 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Młody inżynier" - 4grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Angielski jest zabawą" - 3 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 2grupy,

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały badacz przyrody" - 2 grupy,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych „Mały Leonardo" - 1grupa.

W/w zajęcia zaplanowane zostały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę uczniów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczali do klas I - III. Diagnoza ta określa u ilu uczniów z danej szkoły i klasy zaobserwowano trudności czy też szczególne uzdolnienia. W związku z tym, że do udziału w zaplanowanych w ramach projektu zajęciach mogą zgłosić się wszyscy uczniowie z klas I - III w danej szkole, a liczba miejsc jest ograniczona konieczne było określenie zasad rekrutacji i udziału w projekcie.

Opracowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „RÓWNY START" określa między innymi zasady postępowania w przypadku, jeżeli liczba chętnych na danych zajęciach będzie większa aniżeli liczba miejsc jaką dysponuje szkoła w danym roku szkolnym.

Uzupełnione karty zgłoszeń wraz z niezbędnymi załącznikami składać należy w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 3 września br.

W ramach projektu szkoły  wyposażone  zostaną  w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do  sal, w których planowane są zajęcia.

Na realizację programu Gmina Miejska Jarosław na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 502 420 zł, z czego:

 • - w roku 2011 wydatkowane zostanie 266720 zł,
 • - w roku 2012 - 194120 zł,
 • - w roku 2013 - 41580 zł.

W pierwszym roku trwania projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych na kwotę 135 920, dlatego też koszty realizacji projektu w pierwszym roku jego trwania są największe. W latach 2012 - 2013 środki przeznaczone zostaną głównie na wynagrodzenia prowadzących zajęcia.

 

 

Magdalena Lehnart
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(08.07.2011 | aktualizacja 08.07.2011 14:56)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31