Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2011 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Posiedzenie Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław”

W dniu 21.10.2011 r. w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław".
   

Tematem wiodącym spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście na przestrzeni I półrocza 2011 r.

Na spotkanie zostali zaproszeni przewodniczący Rad Dzielnic z terenu miasta Jarosławia, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Programowej BJ Andrzej Pieszko, który na wstępie powitał zebranych i złożył wyrazy podziękowania głównemu sponsorowi programu „Bezpieczny Jarosław" PGNiG - Gazowni Jarosławskiej za wsparcie finansowe oraz pozostałym sponsorom : PZU, Urzędowi Gminy Wiązownica, Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu.

W imieniu jarosławskich władz samorządowych, głos zabrał Bogdan Wołoszyn - Z-ca Burmistrza Miasta, który  w formie prezentacji multimedialnej przedstawił informację dot. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. 

Przedstawiciele instytucji, zajmujących się utrzymaniem porządku i zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście (KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) przedstawili ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2011, a także poinformowali o przedsięwzięciach realizowanych i planowanych w najbliższym okresie do realizacji.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Rad Dzielnic poruszyli kwestię współpracy z Policją      i Strażą Miejską oraz przedstawili własne sugestie dot. podjęcia niezbędnych działań w zakresie  poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie poszczególnych dzielnic miasta.

Uczestniczący w spotkaniu Jan Biłas - Sekretarz Miasta, przedstawił  zebranym informację dot. działalności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Katarzyna Gdyk
(24.10.2011 | aktualizacja 26.10.2011 12:30)
Archiwum
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30