Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zasłużeni dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia

Zabytkowe budowle, historyczne miasta, ludowa architektura wsi czy piękne krajobrazy kulturowe chronione są dla ludzi - dla nas współczesnych i następnych pokoleń - to nasze dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo, które jest dobrem publicznym i to stanowi legitymację dla jego ochrony. Formą docenienia osób działających w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta są przyznawane przez burmistrza odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia".

Jestem w pełni przekonany, że w Jarosławiu bez przeszłości nie możemy mówić o przyszłości, jarosławskie dziedzictwo jest fundamentem naszej tożsamości, dlatego będę w dalszym ciągu zabiegał by fundusze na  zabytki znajdowały się w budżecie - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski podczas uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia", która odbyła się 18 maja w sali narad jarosławskiego Ratusza.

Odznaczenie zostało ustanowione w 2010 r., a przyznawane jest za szeroko pojętą działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za:

- ochronę i promowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wraz z wartościami historycznymi, obyczajowymi, naukowymi, artystycznymi i duchowymi Jarosławia, mającymi znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturowego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych;

- utrzymywanie zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;

- projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych, a także prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych;

- prowadzenie badań służących ochronie zabytków i ich dokumentowanie.

W tym roku wyróżnieniem zostali uhonorowani:

S. Barbara Marta Dendor

Od pierwszych dni posługi w Jarosławiu zaangażowana w dzieło utrzymania i remontów części zabytkowego założenia benedyktyńskiego. W 2008 r. rozpoczęła gruntowny remont klasztoru i zabudowań gospodarczych wzdłuż muru obronnego opactwa, a wraz z nim starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. W styczniu 2011 r. doprowadziła do powstania strony internetowej www.zrob1malykrok.pl promującej jarosławskie dziedzictwo benedyktyńskie i będącej drogą do zdobywania środków na ratowanie klasztornych budynków. Pomoc finansowa internautów z Polski i zagranicy przeszła oczekiwania wszystkich. Przez kilka lat udało się Siostrze Barbarze dokonać gruntownego remontu klasztoru SS. Benedyktynek, wraz z całą infrastrukturą techniczną, częściowego remontu budynków przy murze od strony baszty bramnej, sporządzić kompletną dokumentację techniczną dla dawnych budynków rezydencji kapelanów i dewotek. Prace remontowe przy „dewotkach" już zostały wszczęte.

Mieczysław Brożyna

Przez lata pracownik Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych (później MPGK), kierownik działu inwestycji i remontów, inspektor nadzoru licznych realizacji remontowych zwłaszcza obiektów zabytkowych na terenie Starówki oraz Śródmieścia. Wiele jarosławskich kamienic w latach 50., 60. I 70. XX w., począwszy od zabezpieczenia fundamentów,  prac konstrukcyjnych, przez remonty elewacji i detalu, zostało wyremontowanych przy udziale i pod jego fachowym okiem. Od 2006 roku pełni funkcję inspektora nadzoru wszystkich prac budowlanych i remontowych Kolegiaty pw. Bożego Ciała oraz zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego.

Joanna Kociuba

Archeolog z wykształcenia i z pasji, poszukiwacz najstarszych dziejów Jarosławia „pod ziemią", obecnie straszy kustosz Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, a w latach 1990-2002 dyrektor tejże placówki. Przeprowadzone przez nią prace i badania archeologiczne stają się fundamentem do formułowania nowych wniosków, wyjaśniania zawiłych, dotychczas nie poznanych wydarzeń historycznych, obiektów architektonicznych oraz  historii kultury materialnej. Dowodem są liczne sprawozdania i dokumentacje z przeprowadzonych prac konserwatorskich i nadzorów archeologicznych m.in.: badania archeologiczne na Wzgórzu św. Mikołaja w obrębie murów opactwa benedyktyńskiego, na Pl. św. Michała - na terenie gotyckiej kolegiaty pw. Wszystkich Świętych.

Elżbieta i Zdzisław Wróblewscy

Pani Elżbieta jest autorem badań konserwatorskich na istnienie malowideł ściennych w wielu kamienicach naszego miasta, dających podstawę do dalszych działań przy obiekcie. Szczególny wkład Państwa Wróblewskich w ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego widoczny jest w pracach wykonanych w kościele śś. Stanisława Mikołaja Bpa na terenie benedyktyńskiego opactwa. Od 1997 Państwo Wróblewscy związani są konserwacją wystroju i wyposażenia świątyni. Niezwykła staranność, rzetelność wykonania wszelkich robót - począwszy od najdrobniejszego detalu obiektu do końcowej estetyki i wyrazu artystycznego dzieła sztuki - są świadectwem zarówno głęboko pojętej dbałości o dziedzictwo kulturowe, jak i etyki zawodowej, uczciwości wobec zleceniodawcy i samych siebie.  

Wojciech Kozak

Plastyk, konserwator dzieł sztuki, właściciel Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki  w Jarosławiu, a przede wszystkim wykonawca wielu prac konserwatorskich przy jarosławskich obiektach zabytkowych. Do najważniejszych realizacji  na terenie miasta należą:

  • Konserwacja malowideł ściennych XVII i XVIII w. górnych izbach kamienicy Orsettich - w tzw. sali z paskami,
  • Konserwacja nagrobków na terenie Starego Cmentarza (pomnik nagrobny Staszków, Bartschów i Dietrichów),
  • Konserwacja pomnika kolumnowego Matki Bożej Niepokalanej przy ul. Jana Pawła II
  • Konserwacja malowideł ściennych w budynku dawnej Bursy im. Mikołaja Kopernika,
  • Konserwacja ołtarza głównego w kościele Trójcy Św. wraz z cudownym krucyfiksem
    z pocz. XVIII w.
Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(21.05.2012 | aktualizacja 24.05.2012 11:10)
Fot. Monika Polita
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręcza odznakę s. Barbarze - Marcie Dendor...
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręcza odznakę s. Barbarze - Marcie Dendor...
Mieczysławowi Brożynie...
Mieczysławowi Brożynie...
Joannie Kociuba...
Joannie Kociuba...
Elżbiecie i Zdzisławowi Wróblewskim...
Elżbiecie i Zdzisławowi Wróblewskim...
Wojciechowi Kozakowi.
Wojciechowi Kozakowi.
Sylwetki odznaczonych przybliżyła Jadwiga Stęchły - inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków.
Sylwetki odznaczonych przybliżyła Jadwiga Stęchły - inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych.
Archiwum
Wrzesień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30