Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego Placówek Oświatowych

W dniu 30 sierpnia br. w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia miało miejsce oficjalne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.

W uroczystości uczestniczyli: Bogdan Wołoszyn - Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia, dyrektorzy placówek oświatowych i nauczyciele oraz  Magdalena Lehnart - Naczelnik Wydziału Edukacji  i Kultury Fizycznej UM, która poprowadziła uroczystość.

W trakcie spotkania Zastępca Burmistrza Miasta Bogdan Wołoszyn dokonał uroczystego wręczenia  aktów powierzenia przedłużenia stanowiska dyrektora na pięcioletnią kadencję następującym nauczycielom:

  • 1. Pani Annie Korczewskiej (SP nr 11)
  • 2. Panu Zenonowi Skrzypkowi (SP nr 7)

Przedłużenie powierzenia zajmowanych stanowisk dyrektorskich na kolejne pięć lat odbyło się po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców z w/w placówek w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie.

Powierzenie przedłużenia stanowiska dyrektora otrzymał również Pan Adam Kroczek (ZSO), -  w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora (w związku z urlopem bezpłatnym p. Tomasza Kuleszy - Posła Ne Sejm RP ).

Zastępca Burmistrza Miasta Bogdan Wołoszyn wręczył również ośmiu nauczycielom w osobach:

- p.  Danuta Cużytek - MP - 4

-  p.  Joanna Fac - SP - 4

-  p.  Beata Łuc - Piela - SP - 4

-  p. Artur Kurka - SP - 4

-  p.  Barbara Duliban - SP - 9

-  p.  Małgorzata Piróg - SP - 11

-  p.  Katarzyna Kaczor - Babiak - PG - 1

-  p.  Agnieszka Wilk - Lesiak - PG - 2

akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którzy złożyli ślubowanie zgodnie z zapisem art. 15 ustawy - Karta Nauczyciela o następującej treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Na zakończenie p. Bogdan Wołoszyn w imieniu nieobecnego p. Andrzeja Wyczawskiego - Burmistrza Miasta Jarosławia oraz własnym złożył gratulacje dyrektorom i nauczycielom, życząc aby rok szkolny 2012/2013 był dla wszystkich źródłem radości, satysfakcji i sukcesów.  

 

 

Jacek Kwieciński
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(03.09.2012 | aktualizacja 04.09.2012 09:10)
Fot. Monika Polita
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30