Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2002 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku " Prawo ochrony środowiska " (Dz. U. Nr 62 , poz. 627) i n f o r m u j e s i ę wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , będących w posiadaniu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jarosławia umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pod nazwą : "budowa linii 110 kV napowietrznej jednotorowej ze stacji 110/15 kV Jarosław - Północ od istniejącego słupa Nr 10 do granicy z gminą Pawłosiów".
Z dokumentami umieszczonymi w wykazie można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury III piętro pokój nr 35. Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 w terminie do dnia 11 września 2002 roku.
Andrzej Wyczawski
(26.08.2002 | aktualizacja 30.11.2007 16:40)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31