Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Szkolenie obronne

W Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyło się szkolenie obronne zorganizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Miasta Jarosławia na rok 2012 i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego.
Od lewej: Lesław Strohbach, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jan Biłas, sekretarz Miasta, Marian Czech, główny specjalista UM.
Od lewej: Lesław Strohbach, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jan Biłas, sekretarz Miasta, Marian Czech, główny specjalista UM.
Fot. Bartłomiej Zyzański

W szkoleniu uczestniczyła kierownicza kadra Urzędu Miasta, a także jednostek organizacyjnych miasta zaangażowanych w wykonywanie zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa. Szkolenie rozpoczął sekretarz Miasta Jan Biłas, witając wszystkich zebranych i zapoznając jednocześnie z programem jego uczestników. Szkolenie teoretyczne w formie prezentacji multimedialnej przeprowadził uprawniony wykładowca, mgr Jan Pacuła specjalizujący się w problematyce obronnej i zarządzania kryzysowego. Natomiast szkolenie praktyczne w formie gry obronnej i treningów przeprowadził Marian Czech, główny specjalista w Urzędzie Miasta Jarosławia. W czasie szkolenia uczestnikom przybliżono między innymi założenia Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Jarosławia, stany gotowości obronnej, procedury planistyczne oraz mechanizmy ich osiągania, kompetencje, zasady funkcjonowania oraz zadania organów administracji publicznej na terenie miasta Jarosławia w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi i w czasie w wojny. Ciekawym elementem szkolenia była gra obronna pod hasłem: „Wykonywanie zadań w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na obszarze Miasta Jarosławia przez kadrę kierowniczą UM i podległe jednostki organizacyjne oraz zespoły zadaniowe biorące udział w realizacji przedsięwzięć wynikających z Planu funkcjonowania Miasta Jarosławia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". W czasie gry obronnej zaprezentowano  m.in. zagadnienia związane z uruchomieniem stałego dyżuru, akcji kurierskiej, ewakuacji ludności, zabezpieczeniem medycznym i zabezpieczeniem ludności w wodę pitną w warunkach kryzysu. W dalszej kolejności zostały przeprowadzone treningi: zespołu Stałego Dyżuru i zespołu Akcji Kurierskiej. - Mamy  nadzieję, że przeprowadzone szkolenie przyczyni się do lepszego ugruntowania wiedzy teoretycznej i udoskonali praktyczne umiejętności z zakresu zadań obronnych w wypadku podwyższania gotowości obronnej państwa - podsumowali organizatorzy, którymi byli Wydział Spraw Obywatelskich we współdziałaniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jarosławia.

 

 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(29.10.2012 | aktualizacja 29.10.2012 12:16)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31