Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Konsultacje funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Dzisiaj, o godz. 10.00 w Sali Narad jarosławskiego Ratusza rozpoczęły się konsultacje funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, których celem jest przedstawienie dotychczasowych ustaleń oraz zebranie opinii i uwag na temat planowanych kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich na kolejne lata, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.
Fot. M. Młynarska
Do udziału w konsultacjach społecznych w szczególności zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich; uczestniczą w nich również pracownicy Urzędu Miasta Jaroslawia. Spotkanie prowadzą przedstawiciele Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europeskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Strategia wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 jest oparta na Umowie Partnerstwa, która przedstawia m.in. układ programów operacyjnych, opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa i zarys systemu finansowania oraz wdrażania.
15 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa, które określają kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie FE pomiędzy władze krajowe i regionalne. Założenia stanowią także podstawę przygotowania projektu Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa będzie rodzajem kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym pokażemy w jaki sposób chcemy zainwestować powierzone nam środki unijne i osiągnąć dzięki nim cele rozwojowe kraju.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(25.07.2013 | aktualizacja 25.07.2013 14:08)
Archiwum
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30