Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Archiwum im. ks. Jakuba Makary

Od niedawna wszyscy zainteresowani historią Jarosławia mają możliwość sięgnięcia do materiałów archiwalnych zabezpieczonych 75 lat temu i udostępnionych po raz pierwszy w tak szerokim zakresie przez Parafię pw. Bożego Ciała. Archiwum parafialne nosi imię ks. Jakuba Makary i mieści się w nowym lokalu kolegium pojezuickiego. Jego organizacja połączona z wydaniem materiałów z sesji poświęconej Jezuitom i ks. P. Skardze była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Gminę Miejską Jarosław.
Fot. Małgorzata Młynarska
Poświęcenia archiwum dokonał bp Adam Szal.
Poświęcenia archiwum dokonał bp Adam Szal.
Konferencję otworzył ks. Marian Bocho - proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała.
Konferencję otworzył ks. Marian Bocho - proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała.
Tomasz Janik (Rzeszów) mówił o XVIII-wiecznym inwentarzu Biblioteki Kolegium Wikariuszy w Jarosławiu.
Tomasz Janik (Rzeszów) mówił o XVIII-wiecznym inwentarzu Biblioteki Kolegium Wikariuszy w Jarosławiu.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) przybliżył pracę historyka z księgami metrykalnymi na wybranym przykładzie.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów) przybliżył pracę historyka z księgami metrykalnymi na wybranym przykładzie.
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (Kraków) mówił o historii Archiwum Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie oraz o jego zasobach.
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (Kraków) mówił o historii Archiwum Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie oraz o jego zasobach.
W archiwum można obejrzeć starodruki, dokumenty związane z ks. J. Makarą m.in. rękopis pierwszego kazania.
W archiwum można obejrzeć starodruki, dokumenty związane z ks. J. Makarą m.in. rękopis pierwszego kazania.

Od 15 października 2013 r. w kolegium pojezuickim mieści się Archiwum Parafii pw. Bożego Ciała im. ks. Jakuba Makary, w którym znajdziemy w 50 tomach ponad 22 tys. stron archiwaliów dotyczących m.in. historii Jarosławia i świątyń miejskich, spraw gospodarczych, majątkowych, administracyjnych parafii, wyposażenia kościoła oraz działalności oświatowej. Ocalenie, opracowanie oraz zabezpieczenie zbiorów zawdzięczamy ks. Jakubowi Makarze, który w Jarosławiu pracował przez 30 lat od 1926 r. jako prefekt, katecheta, animator i koordynator wydarzeń rocznicowych, redagował również tygodnik „Jarosławskie Wiadomości Parafialne". Po wybuchu II wojny światowej został administratorem parafii, następnie dziekanem jarosławskim. Z zamiłowania był historykiem; pozostawił po sobie wiele prac, których część ukazała się drukiem, inne pozostają jeszcze w maszynopisie. Najstarsze zachowane dokumenty, które ks. J. Makara zaczął porządkować od 1938 r. pochodzą z XVII i XVIII w., ostatnie z początku XX w. Zostały podzielone na trzy zespoły: akta kapitulne, dekanalne i parafialne. W skład zbioru wchodzi także księgozbiór odkryty w budynku parafialnym podczas prowadzonych prac remontowych. Część starodruków wydawanych od XVI do XVIII w. pochodzi z dwu niezależnych bibliotek: Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych oraz biblioteki kolegium wikarych działających przy świątyni. Poza tym wiele książek pierwotnie stanowiło zbiór biblioteki kolegium pojezuickiego. Najstarszy starodruk w posiadaniu archiwum datowany jest na 1525 r.: Homeliae seu mavis sermones sive conciones ad populum. Ostatnio jednostka stała się właścicielem cennych dokumentów przekazanych przez Stanisława Makarę - dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, bratanka ks. J. Makary.

Otwarcie archiwum poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bpa Adama Szala, który dokonał również poświęcenia nowego lokalu. Tam Joanna Kociuba - starszy kostosz Muzeum-Kamienicy Orsettich przybliżyła sylwetkę patrona archiwum oraz przypomniała o mijającej 48. rocznicy śmierci ks. J. Makary. 

Z tej okazji została również zorganizowana konferencja naukowa „Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki" z udziałem naukowców z Krakowa, Kielc, Lublina, i Rzeszowa. Zaproszeni goście m.in. Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Elżbieta Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu oraz młodzież mieli możliwość wysłuchania ośmiu wykładów, a także uczestniczyć w dyskusji. Wśród prelegentów znaleźli się: ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL z Krakowa, ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc, ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski z Lublina, oraz z Rzeszowa: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, ks. prof. nadzw. dr hab. Władysław Wlaźlak, ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, dr Agnieszka Kawalec oraz mgr Tomasz Janik.

Powstanie Archiwum oraz wydanie materiałów z sesji poświęconej Jezuitom i ks. P. Skardze pt. „THESAURI CIVITATIS JAROSLAVIENSIS. Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu", było możliwe dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Miejską Jarosław.

Organizatorzy konferencji naukowej: Archiwum Parafii Bożego Ciała przy Jarosławskiej Kapitule Kolegiackiej, Zakład Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. W Komitecie Honorowym był min. Burmistrz Miasta Jarosławia.

Archiwum Parafii pw. Bożego Ciała jest ogólnodostępne, czynne w godzinach otwarcia kancelarii. Od poniedziałku do czwartku godz. 10.00-12.00 i 17.00-18.00 oraz w piątki godz. 10.00-12.00.

Więcej zdjęć do obejrzenia w GALERII.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(18.10.2013 | aktualizacja 23.10.2013 19:06)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31